Danh sách tiểu hành tinh/166001–166100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
166001 2002 AV51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166002 2002 AW58 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166003 2002 AD64 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
166004 2002 AA67 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,9 km MPC · JPL
166005 2002 AL72 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166006 2002 AH91 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166007 2002 AY108 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166008 2002 AL112 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166009 2002 AS114 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
166010 2002 AL115 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
166011 2002 AS119 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166012 2002 AU125 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166013 2002 AD128 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166014 2002 AQ138 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166015 2002 AD143 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166016 2002 AO143 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
166017 2002 AJ152 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166018 2002 AN154 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166019 2002 AN160 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166020 2002 AZ162 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166021 2002 AN163 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166022 2002 AT163 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166023 2002 AB171 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166024 2002 AZ176 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166025 2002 AE192 12/01/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166026 2002 AF192 12/01/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
166027 2002 AV202 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
166028 2002 AR204 11/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 1,4 km MPC · JPL
166029 2002 BN8 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166030 2002 BJ10 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166031 2002 BP12 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
166032 2002 BA14 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166033 2002 BZ16 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
166034 2002 BG17 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166035 2002 BC20 22/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166036 2002 BH23 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
166037 2002 BR25 25/01/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
166038 2002 BD31 19/01/2002 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
166039 2002 CZ2 03/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
166040 2002 CE11 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
166041 2002 CJ11 05/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
166042 2002 CC12 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166043 2002 CN13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
166044 2002 CE14 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
166045 2002 CJ17 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166046 2002 CL18 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166047 2002 CC21 04/02/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
166048 2002 CH21 05/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
166049 2002 CN21 05/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166050 2002 CJ27 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
166051 2002 CM28 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166052 2002 CW32 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
166053 2002 CH39 11/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
166054 2002 CX48 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
166055 2002 CL49 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
166056 2002 CR49 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
166057 2002 CO51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
166058 2002 CK52 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
166059 2002 CZ52 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166060 2002 CE53 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
166061 2002 CJ54 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166062 2002 CF60 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166063 2002 CT60 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166064 2002 CF62 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166065 2002 CU69 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166066 2002 CF75 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
166067 2002 CK76 07/02/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
166068 2002 CW76 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166069 2002 CJ79 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166070 2002 CC80 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166071 2002 CD80 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166072 2002 CT81 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166073 2002 CZ86 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
166074 2002 CH93 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
166075 2002 CX95 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166076 2002 CQ97 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
166077 2002 CX100 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166078 2002 CS102 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
166079 2002 CW102 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
166080 2002 CX102 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166081 2002 CR103 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166082 2002 CR106 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
166083 2002 CF112 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166084 2002 CF117 08/02/2002 Oaxaca J. M. Roe 1,5 km MPC · JPL
166085 2002 CU117 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
166086 2002 CX117 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
166087 2002 CR123 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166088 2002 CF125 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166089 2002 CH129 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166090 2002 CG130 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166091 2002 CV132 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166092 2002 CO137 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166093 2002 CV139 08/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
166094 2002 CZ140 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166095 2002 CW142 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166096 2002 CJ144 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166097 2002 CU151 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166098 2002 CT153 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
166099 2002 CJ156 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166100 2002 CK158 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL