Danh sách tiểu hành tinh/165001–165100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
165001 2000 BA38 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
165002 2000 BM49 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
165003 2000 BT49 21/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165004 2000 CH15 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165005 2000 CD22 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165006 2000 CC39 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165007 2000 CW44 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
165008 2000 CJ45 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
165009 2000 CC46 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165010 2000 CG79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
165011 2000 CA82 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165012 2000 CJ84 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
165013 2000 CO90 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165014 2000 CZ97 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
165015 2000 CS98 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
165016 2000 CV98 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
165017 2000 CM108 05/02/2000 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
165018 2000 CP113 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
165019 2000 CG115 02/02/2000 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
165020 2000 CB126 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165021 2000 CJ129 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
165022 2000 CN130 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
165023 2000 CD132 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
165024 2000 CG132 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
165025 2000 DT7 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
165026 2000 DJ9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
165027 2000 DU12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
165028 2000 DA19 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
165029 2000 DC21 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
165030 2000 DT24 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
165031 2000 DB27 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
165032 2000 DL54 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165033 2000 DL58 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
165034 2000 DX60 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
165035 2000 DH63 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
165036 2000 DB76 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
165037 2000 DV88 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
165038 2000 DM89 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
165039 2000 DP95 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165040 2000 DR97 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165041 2000 DG100 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165042 2000 DE110 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
165043 2000 DM113 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
165044 2000 EO8 03/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
165045 2000 ES16 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
165046 2000 EG18 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165047 2000 EY32 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
165048 2000 EE35 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
165049 2000 EO42 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
165050 2000 EF48 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
165051 2000 EL51 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
165052 2000 EE59 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
165053 2000 EM61 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
165054 2000 EP68 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
165055 2000 EP76 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165056 2000 ED79 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165057 2000 EF96 11/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
165058 2000 EW100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
165059 2000 ET102 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
165060 2000 EW114 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
165061 2000 EF115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
165062 2000 EO119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
165063 2000 EM146 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
165064 2000 ED166 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
165065 2000 ES169 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165066 2000 ES199 01/03/2000 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
165067 Pauls 2000 ED207 04/03/2000 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
165068 2000 FV 26/03/2000 Prescott P. G. Comba 5,4 km MPC · JPL
165069 2000 FH7 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
165070 2000 FX8 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
165071 2000 FT24 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165072 2000 FB27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
165073 2000 FE28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
165074 2000 FB40 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
165075 2000 FW58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
165076 2000 FX63 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165077 2000 FB72 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
165078 2000 GN11 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165079 2000 GG17 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
165080 2000 GU21 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
165081 2000 GG23 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165082 2000 GJ34 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
165083 2000 GK37 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
165084 2000 GG38 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
165085 2000 GZ38 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
165086 2000 GN44 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165087 2000 GF45 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165088 2000 GU46 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
165089 2000 GT62 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
165090 2000 GP72 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
165091 2000 GK79 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
165092 2000 GM81 06/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
165093 2000 GG89 04/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
165094 2000 GV89 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165095 2000 GR111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
165096 2000 GX128 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
165097 2000 GB129 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
165098 2000 GG133 12/04/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
165099 2000 GJ154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
165100 2000 HV 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL