Danh sách tiểu hành tinh/164801–164900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
164801 1999 JH42 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164802 1999 JU48 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
164803 1999 JH65 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
164804 1999 JL75 09/05/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
164805 1999 JT109 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
164806 1999 JA110 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
164807 1999 JA114 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164808 1999 JC116 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
164809 1999 JH121 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
164810 1999 JN124 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164811 1999 JR135 07/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
164812 1999 KT17 17/05/1999 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
164813 1999 LC8 08/06/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164814 1999 LR32 08/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
164815 1999 ND62 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164816 1999 PR5 12/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164817 1999 QW 17/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
164818 1999 RR41 14/09/1999 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
164819 1999 RL86 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164820 1999 RR89 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164821 1999 RY112 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164822 1999 RV157 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
164823 1999 RD171 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164824 1999 RS176 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
164825 1999 RT203 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164826 1999 RN208 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164827 1999 RN236 08/09/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
164828 1999 TL40 05/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
164829 1999 TE45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
164830 1999 TA49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
164831 1999 TL52 05/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
164832 1999 TL55 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
164833 1999 TR62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164834 1999 TL64 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164835 1999 TS67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
164836 1999 TW75 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164837 1999 TY81 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
164838 1999 TH83 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
164839 1999 TX86 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164840 1999 TK88 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
164841 1999 TV112 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164842 1999 TV133 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164843 1999 TH138 06/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
164844 1999 TV143 07/10/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
164845 1999 TT149 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164846 1999 TT152 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
164847 1999 TC153 07/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
164848 1999 TM156 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164849 1999 TW163 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164850 1999 TF171 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164851 1999 TK171 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164852 1999 TT174 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164853 1999 TQ198 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
164854 1999 TK204 13/10/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
164855 1999 TO204 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164856 1999 TJ210 14/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
164857 1999 TC215 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164858 1999 TX215 15/10/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
164859 1999 TA218 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164860 1999 TA241 04/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
164861 1999 TL260 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164862 1999 TD262 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164863 1999 TN269 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
164864 1999 TH272 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164865 1999 TA273 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164866 1999 TK278 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164867 1999 TH287 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164868 1999 TU309 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164869 1999 UJ11 31/10/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
164870 1999 UD14 29/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
164871 1999 UE20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164872 1999 UJ31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
164873 1999 UO36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164874 1999 UL37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
164875 1999 UA38 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164876 1999 UB49 31/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
164877 1999 UQ49 30/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
164878 1999 VA14 02/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164879 1999 VK18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
164880 1999 VN26 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
164881 1999 VT30 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
164882 1999 VB42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164883 1999 VQ65 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164884 1999 VW76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164885 1999 VU79 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164886 1999 VX81 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164887 1999 VT84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164888 1999 VK86 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
164889 1999 VN93 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164890 1999 VL101 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
164891 1999 VD104 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164892 1999 VD106 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164893 1999 VV106 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
164894 1999 VR107 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164895 1999 VZ110 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164896 1999 VE116 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
164897 1999 VV134 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
164898 1999 VM159 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164899 1999 VR162 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164900 1999 VE181 09/11/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL