Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/162901–163000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
162901 2001 HF46 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
162902 2001 HM62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
162903 2001 JV2 15/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
162904 2001 JV10 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
162905 2001 KV5 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
162906 2001 KY10 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
162907 2001 KJ21 23/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
162908 2001 KD39 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
162909 2001 KQ41 24/05/2001 Prescott P. G. Comba 4,8 km MPC · JPL
162910 2001 KW52 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
162911 2001 LL5 06/06/2001 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL
162912 2001 MD12 21/06/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
162913 2001 MT18 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS APO 810 m MPC · JPL
162914 2001 NL7 13/07/2001 Palomar NEAT 9,5 km MPC · JPL
162915 2001 NF19 14/07/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
162916 2001 NJ20 13/07/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
162917 2001 OW1 18/07/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
162918 2001 OX5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
162919 2001 OM6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
162920 2001 OF9 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
162921 2001 OL11 17/07/2001 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
162922 2001 OY13 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS APO · 250 m MPC · JPL
162923 2001 OH24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
162924 2001 OS27 18/07/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
162925 2001 OG33 19/07/2001 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
162926 2001 OB36 24/07/2001 Palomar NEAT AMO 1,5 km MPC · JPL
162927 2001 OF49 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
162928 2001 ON76 22/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
162929 2001 OO80 30/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
162930 2001 OA82 26/07/2001 Haleakala NEAT 8,6 km MPC · JPL
162931 2001 OP82 27/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
162932 2001 OP84 18/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
162933 2001 OR88 21/07/2001 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
162934 2001 OD93 24/07/2001 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
162935 2001 OO98 26/07/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
162936 2001 OD102 28/07/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
162937 Prêtre 2001 PQ9 12/08/2001 Vicques M. Ory 3,9 km MPC · JPL
162938 2001 PC11 08/08/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
162939 2001 PA12 11/08/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
162940 2001 PY20 10/08/2001 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
162941 2001 PM25 11/08/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
162942 2001 PK43 13/08/2001 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
162943 2001 QZ18 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
162944 2001 QH34 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
162945 2001 QO35 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
162946 2001 QS38 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
162947 2001 QY38 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
162948 2001 QD43 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
162949 2001 QW44 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
162950 2001 QK47 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
162951 2001 QU55 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
162952 2001 QC62 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
162953 2001 QY63 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
162954 2001 QB93 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
162955 2001 QA106 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
162956 2001 QF119 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
162957 2001 QU122 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
162958 2001 QL132 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
162959 2001 QW143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
162960 2001 QX160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
162961 2001 QC165 22/08/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
162962 2001 QT171 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
162963 2001 QZ172 25/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
162964 2001 QM206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
162965 2001 QS207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
162966 2001 QR208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
162967 2001 QK219 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
162968 2001 QT226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
162969 2001 QT232 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
162970 2001 QK240 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
162971 2001 QU256 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
162972 2001 QL272 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
162973 2001 QV273 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
162974 2001 QC276 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
162975 2001 QS279 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
162976 2001 QJ288 17/08/2001 Palomar NEAT 9,3 km MPC · JPL
162977 2001 QY294 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
162978 Helenhart 2001 QD333 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 5,2 km MPC · JPL
162979 2001 RA12 10/09/2001 Socorro LINEAR APO 810 m MPC · JPL
162980 2001 RR17 11/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
162981 2001 RQ30 07/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
162982 2001 RM50 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
162983 2001 RP53 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
162984 2001 RM104 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
162985 2001 RH110 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
162986 2001 RC113 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
162987 2001 RC125 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
162988 2001 RN128 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
162989 2001 SJ35 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
162990 2001 SR54 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
162991 2001 SY69 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
162992 2001 SJ73 18/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,1 km MPC · JPL
162993 2001 SY88 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
162994 2001 SN92 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
162995 2001 SN95 20/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
162996 2001 SQ98 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
162997 2001 SP111 20/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
162998 2001 SK162 17/09/2001 Socorro LINEAR APO 880 m MPC · JPL
162999 2001 SW167 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
163000 2001 SW169 19/09/2001 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL