Danh sách tiểu hành tinh/161901–162000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
161901 2007 DD51 17/02/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
161902 2007 DG52 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
161903 2007 DK54 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
161904 2007 DU54 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
161905 2007 DN59 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
161906 2007 DW59 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
161907 2007 DL60 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
161908 2007 DD79 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
161909 2007 DO82 23/02/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
161910 2007 DE86 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
161911 2007 DV91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
161912 2007 DY97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161913 2007 EA 05/03/2007 Piszkéstető K. Sárneczky 940 m MPC · JPL
161914 2007 EE9 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
161915 2007 EY24 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
161916 2007 EO34 10/03/2007 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
161917 2007 EK36 11/03/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
161918 2007 EY37 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
161919 2007 EH48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
161920 2007 EP51 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
161921 2007 EX56 14/03/2007 RAS A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
161922 2007 EA57 14/03/2007 RAS A. Lowe 5,8 km MPC · JPL
161923 2007 EP86 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
161924 2007 EZ86 13/03/2007 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
161925 2007 EM101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
161926 2007 EX108 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
161927 2007 EU119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
161928 2007 EB133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
161929 2007 ET133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
161930 2007 EG161 14/03/2007 Siding Spring SSS 6,1 km MPC · JPL
161931 2007 EK171 11/03/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
161932 2007 EU172 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
161933 2007 EB181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161934 2007 EJ185 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
161935 2007 EN199 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
161936 2007 FX23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
161937 2007 FC34 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
161938 2007 FB37 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
161939 2007 FT38 25/03/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
161940 2007 FU38 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
161941 2007 FT43 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161942 2007 GS1 10/04/2007 RAS A. Lowe 2,4 km MPC · JPL
161943 2007 GF18 11/04/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
161944 2007 GM20 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
161945 2007 GP21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
161946 2007 GX23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
161947 2007 GD25 12/04/2007 Siding Spring SSS 6,3 km MPC · JPL
161948 2007 GU29 13/04/2007 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
161949 2007 GF30 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
161950 2007 GJ41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
161951 2007 GX47 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
161952 2007 GA60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
161953 2007 HD17 16/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
161954 2007 HB18 16/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
161955 2007 HZ26 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161956 2007 HG39 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
161957 2007 HR41 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,5 km MPC · JPL
161958 2007 HV46 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
161959 2007 HH48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
161960 2007 HA64 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
161961 2007 HO65 22/04/2007 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
161962 Galchyn 2007 HE84 27/04/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,8 km MPC · JPL
161963 2007 HU85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
161964 2007 HV85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161965 2007 HX87 26/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
161966 2007 JP3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
161967 2007 JE28 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
161968 2007 JQ32 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
161969 2007 JS32 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
161970 2007 JW34 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
161971 2007 JN38 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
161972 2007 JJ40 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
161973 2007 KJ5 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
161974 2007 KP7 16/05/2007 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
161975 Kincsem 2007 LO 08/06/2007 Piszkéstető K. Sárneczky 5,7 km MPC · JPL
161976 2007 LY1 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
161977 2007 LE3 08/06/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
161978 2007 LU16 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161979 2007 MU24 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
161980 2007 OR3 18/07/2007 Chante-Perdrix Chante-Perdrix Obs. 1,2 km MPC · JPL
161981 4745 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
161982 6159 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
161983 6236 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
161984 6515 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
161985 1253 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
161986 3418 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
161987 2026 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
161988 4069 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
161989 Cacus 1978 CA 08/02/1978 La Silla H.-E. Schuster APO 1,9 km MPC · JPL
161990 1981 EY29 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
161991 1981 EU36 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
161992 1981 EK38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
161993 1981 EG45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
161994 1981 EK48 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
161995 1983 LB 13/06/1983 Palomar S. R. Swanson, E. F. Helin AMO 1,3 km MPC · JPL
161996 1985 RH3 06/09/1985 La Silla H. Debehogne 3,8 km MPC · JPL
161997 1987 AN 01/01/1987 La Silla H. U. Nørgaard-Nielsen 1,3 km MPC · JPL
161998 1988 PA 09/08/1988 Palomar J. Alu AMO 1,1 km MPC · JPL
161999 1989 RC 05/09/1989 Palomar J. Alu, E. F. Helin 460 m MPC · JPL
162000 1990 OS 21/07/1990 Palomar E. F. Helin APO · 400 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also