Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/163001–163100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
163001 2001 SE170 20/09/2001 Socorro LINEAR AMO 810 m MPC · JPL
163002 2001 SX175 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
163003 2001 SN226 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
163004 2001 SK234 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
163005 2001 SX265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
163006 2001 SY275 24/09/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
163007 2001 SD308 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
163008 2001 ST324 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
163009 2001 TS35 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163010 2001 TM45 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,9 km MPC · JPL
163011 2001 TK75 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
163012 2001 TC220 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
163013 2001 TG230 15/10/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
163014 2001 UA5 17/10/2001 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
163015 2001 UX16 21/10/2001 Palomar NEAT 150 m MPC · JPL
163016 2001 UD52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163017 2001 UP79 20/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
163018 2001 UY97 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
163019 2001 UB116 22/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
163020 2001 VT47 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163021 2001 WE14 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163022 2001 WS28 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163023 2001 XU1 08/12/2001 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
163024 2001 XF10 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163025 2001 XG10 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
163026 2001 XR30 11/12/2001 Socorro LINEAR APO · 220 m MPC · JPL
163027 2001 XX56 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163028 2001 XQ69 11/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
163029 2001 XH104 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163030 2001 XM107 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163031 2001 XW117 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
163032 2001 XG119 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163033 2001 XX142 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163034 2001 XM175 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163035 2001 XK176 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163036 2001 XZ179 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163037 2001 XU180 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163038 2001 XP181 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163039 2001 XG189 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
163040 2001 XV196 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163041 2001 XR203 11/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
163042 2001 XH205 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
163043 2001 XC211 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163044 2001 XB213 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163045 2001 XZ214 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
163046 2001 XR233 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163047 2001 XS237 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163048 2001 XJ240 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163049 2001 XS240 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163050 2001 XN252 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163051 2001 YJ4 22/12/2001 Haleakala NEAT APO 1,9 km MPC · JPL
163052 2001 YJ9 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163053 2001 YF11 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163054 2001 YL18 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163055 2001 YL61 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163056 2001 YM70 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163057 2001 YF74 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163058 2001 YV78 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163059 2001 YN90 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163060 2001 YC96 18/12/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
163061 2001 YV98 17/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
163062 2001 YC105 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
163063 2001 YM108 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163064 2001 YN117 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
163065 2001 YC131 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163066 2001 YH143 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
163067 2002 AP3 06/01/2002 Palomar NEAT APO · 390 m MPC · JPL
163068 2002 AP5 09/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
163069 2002 AD6 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
163070 2002 AO7 08/01/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
163071 2002 AD8 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
163072 2002 AD12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
163073 2002 AX12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 960 m MPC · JPL
163074 2002 AD14 12/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
163075 2002 AP17 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163076 2002 AU19 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163077 2002 AP20 06/01/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
163078 2002 AF21 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163079 2002 AR21 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163080 2002 AA28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
163081 2002 AG29 13/01/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
163082 2002 AN39 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
163083 2002 AF51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163084 2002 AZ53 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163085 2002 AC62 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163086 2002 AS71 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163087 2002 AN74 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
163088 2002 AO74 08/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
163089 2002 AU77 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163090 2002 AK80 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163091 2002 AS80 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
163092 2002 AR81 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163093 2002 AT100 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163094 2002 AU100 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163095 2002 AE102 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
163096 2002 AQ105 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163097 2002 AJ106 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163098 2002 AU106 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163099 2002 AX107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163100 2002 AA108 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL