Danh sách tiểu hành tinh/108901–109000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
108901 2001 PP6 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108902 2001 PR6 10/08/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
108903 2001 PR8 11/08/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
108904 2001 PC9 11/08/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
108905 2001 PE9 11/08/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
108906 2001 PL9 11/08/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
108907 2001 PC10 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
108908 2001 PM10 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
108909 2001 PQ10 08/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
108910 2001 PY10 08/08/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
108911 2001 PW11 11/08/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
108912 2001 PD12 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
108913 2001 PQ12 12/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
108914 2001 PR12 12/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
108915 2001 PY12 07/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
108916 2001 PN13 08/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
108917 2001 PX14 15/08/2001 Emerald Lane L. Ball 2,5 km MPC · JPL
108918 2001 PZ14 13/08/2001 Kvistaberg UDAS 5,9 km MPC · JPL
108919 2001 PG15 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108920 2001 PU15 09/08/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
108921 2001 PY15 09/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108922 2001 PU16 09/08/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
108923 2001 PO18 09/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
108924 2001 PO19 10/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
108925 2001 PD21 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
108926 2001 PF21 10/08/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
108927 2001 PK21 10/08/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
108928 2001 PD22 10/08/2001 Haleakala NEAT 8,1 km MPC · JPL
108929 2001 PL22 10/08/2001 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
108930 2001 PQ22 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
108931 2001 PR22 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108932 2001 PA23 10/08/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
108933 2001 PD23 10/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
108934 2001 PR23 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
108935 2001 PA24 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
108936 2001 PJ24 11/08/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
108937 2001 PF25 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
108938 2001 PP25 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
108939 2001 PR25 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
108940 2001 PT25 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
108941 2001 PH26 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
108942 2001 PL26 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
108943 2001 PO26 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
108944 2001 PW26 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
108945 2001 PH27 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
108946 2001 PR27 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
108947 2001 PV27 13/08/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
108948 2001 PC28 14/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
108949 2001 PG28 14/08/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
108950 2001 PS28 14/08/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 4,6 km MPC · JPL
108951 2001 PT28 15/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 11 km MPC · JPL
108952 2001 PD29 15/08/2001 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 1,3 km MPC · JPL
108953 Pieraerts 2001 PM29 13/08/2001 Uccle T. Pauwels 1,4 km MPC · JPL
108954 2001 PD30 10/08/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
108955 2001 PE30 10/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
108956 2001 PN30 10/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
108957 2001 PC31 10/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
108958 2001 PW31 10/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
108959 2001 PD32 10/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
108960 2001 PD33 10/08/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
108961 2001 PE33 10/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
108962 2001 PR33 10/08/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
108963 2001 PK34 10/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108964 2001 PD35 10/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
108965 2001 PW37 11/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
108966 2001 PO38 11/08/2001 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
108967 2001 PA40 11/08/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
108968 2001 PE40 11/08/2001 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
108969 2001 PH41 11/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
108970 2001 PK41 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
108971 2001 PL42 12/08/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
108972 2001 PM42 12/08/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
108973 2001 PV42 12/08/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
108974 2001 PQ43 13/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
108975 2001 PR44 15/08/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
108976 2001 PK45 11/08/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
108977 2001 PN47 13/08/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
108978 2001 PU47 13/08/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
108979 2001 PD48 03/08/2001 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
108980 2001 PF48 03/08/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
108981 2001 PL48 14/08/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
108982 2001 PN49 14/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108983 2001 PQ50 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108984 2001 PT51 15/08/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
108985 2001 PW51 15/08/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
108986 2001 PJ52 15/08/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
108987 2001 PN52 15/08/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
108988 2001 PM54 14/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
108989 2001 PD55 14/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
108990 2001 PP55 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
108991 2001 PK56 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
108992 2001 PQ56 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
108993 2001 PR58 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
108994 2001 PG59 14/08/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
108995 2001 PH59 14/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
108996 2001 PR61 13/08/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
108997 2001 PB62 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
108998 2001 PP62 13/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
108999 2001 PF63 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
109000 2001 PZ64 03/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL