Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/108801–108900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
108801 2001 OV71 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
108802 2001 OB72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
108803 2001 OX72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
108804 2001 OP73 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
108805 2001 OT73 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
108806 2001 OK74 19/07/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
108807 2001 ON74 29/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
108808 2001 OR74 29/07/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
108809 2001 OU74 29/07/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
108810 2001 OV74 29/07/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
108811 2001 OA75 29/07/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
108812 2001 OG75 24/07/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
108813 2001 OH75 24/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108814 2001 OU75 25/07/2001 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
108815 2001 OD76 29/07/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
108816 2001 OL76 22/07/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
108817 2001 OS76 23/07/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
108818 2001 OM77 26/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
108819 2001 OW77 26/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
108820 2001 OX77 26/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
108821 2001 OT78 26/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
108822 2001 OX78 26/07/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
108823 2001 OD79 26/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108824 2001 OG79 27/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
108825 2001 OQ79 27/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
108826 2001 OG80 29/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
108827 2001 OH80 29/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108828 2001 OU81 26/07/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
108829 2001 OC82 26/07/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
108830 2001 OE82 31/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
108831 2001 OT82 27/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
108832 2001 OX83 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
108833 2001 OO84 18/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
108834 2001 OU84 19/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
108835 2001 OW84 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108836 2001 OE86 22/07/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
108837 2001 OG86 22/07/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
108838 2001 OZ87 31/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
108839 2001 OB88 31/07/2001 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
108840 2001 OJ89 22/07/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
108841 2001 OR89 23/07/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
108842 2001 OS89 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
108843 2001 OE90 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
108844 2001 OA91 25/07/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
108845 2001 OL91 30/07/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
108846 2001 OW91 31/07/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
108847 2001 OB92 22/07/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
108848 2001 OF92 22/07/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
108849 2001 OM92 22/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
108850 2001 OU92 22/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
108851 2001 OF94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
108852 2001 OJ94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
108853 2001 OL94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
108854 2001 OQ94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
108855 2001 OU94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
108856 2001 OT95 25/07/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,4 km MPC · JPL
108857 2001 OV95 25/07/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,6 km MPC · JPL
108858 2001 OJ96 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108859 2001 OU96 25/07/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
108860 2001 OZ96 25/07/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
108861 2001 OD97 25/07/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
108862 2001 OQ97 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
108863 2001 OR98 26/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
108864 2001 OS98 26/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
108865 2001 OZ98 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
108866 2001 OO99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
108867 2001 OH100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
108868 2001 OK100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
108869 2001 OA102 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
108870 2001 OQ102 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108871 2001 OR102 28/07/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
108872 2001 OE103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
108873 2001 OF103 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
108874 2001 OD104 30/07/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108875 2001 OT104 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
108876 2001 OV104 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
108877 2001 OK105 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
108878 2001 OX105 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
108879 2001 OB106 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
108880 2001 OC106 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
108881 2001 OD106 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
108882 2001 OF106 29/07/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
108883 2001 OG106 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
108884 2001 ON106 29/07/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
108885 2001 OD107 29/07/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
108886 2001 OL107 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
108887 2001 OU110 27/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
108888 2001 OQ111 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
108889 2001 PX 02/08/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
108890 2001 PR1 08/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
108891 2001 PH2 03/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
108892 2001 PM2 03/08/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
108893 2001 PV2 03/08/2001 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
108894 2001 PC3 03/08/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
108895 2001 PF3 03/08/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
108896 2001 PT3 09/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
108897 2001 PW4 06/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
108898 2001 PX4 06/08/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
108899 2001 PP5 10/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
108900 2001 PU5 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL