Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/104901–105000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
104901 2000 JM7 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
104902 2000 JN8 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
104903 2000 JJ9 03/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104904 2000 JP9 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
104905 2000 JW9 04/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104906 2000 JK10 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
104907 2000 JX10 03/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104908 2000 JZ10 03/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
104909 2000 JV12 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
104910 2000 JL13 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104911 2000 JX13 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104912 2000 JB15 09/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
104913 2000 JK15 09/05/2000 Prescott P. G. Comba 4,0 km MPC · JPL
104914 2000 JJ16 05/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
104915 2000 JR16 06/05/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
104916 2000 JM17 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104917 2000 JR17 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104918 2000 JX17 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104919 2000 JA18 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104920 2000 JU18 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104921 2000 JW18 03/05/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
104922 2000 JA19 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104923 2000 JN20 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104924 2000 JL21 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104925 2000 JJ22 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104926 2000 JS23 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104927 2000 JU23 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104928 2000 JS25 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104929 2000 JX25 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
104930 2000 JO28 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104931 2000 JC29 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104932 2000 JH29 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
104933 2000 JJ29 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104934 2000 JN29 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104935 2000 JN30 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
104936 2000 JN31 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104937 2000 JY31 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104938 2000 JT32 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104939 2000 JK33 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104940 2000 JC35 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104941 2000 JK35 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104942 2000 JZ35 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
104943 2000 JQ40 05/05/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
104944 2000 JN41 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104945 2000 JN42 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
104946 2000 JU42 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104947 2000 JB43 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104948 2000 JN43 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104949 2000 JR44 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
104950 2000 JX44 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104951 2000 JY44 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
104952 2000 JV45 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
104953 2000 JX45 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104954 2000 JJ47 09/05/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
104955 2000 JH49 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104956 2000 JK49 09/05/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
104957 2000 JR49 09/05/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
104958 2000 JS49 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104959 2000 JN50 09/05/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
104960 2000 JY51 09/05/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
104961 2000 JX52 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104962 2000 JY52 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104963 2000 JE54 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104964 2000 JP54 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
104965 2000 JH56 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104966 2000 JU57 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104967 2000 JW57 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104968 2000 JX58 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104969 2000 JF59 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
104970 2000 JQ59 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
104971 2000 JJ60 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104972 2000 JX63 10/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104973 2000 JM64 04/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
104974 2000 JX64 04/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
104975 2000 JB65 05/05/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
104976 2000 JH65 05/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
104977 2000 JK65 05/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
104978 2000 JZ65 06/05/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
104979 2000 JN69 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
104980 2000 JP71 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
104981 2000 JS71 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
104982 2000 JS73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
104983 2000 JY73 02/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
104984 2000 JL77 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104985 2000 JB79 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
104986 2000 JQ82 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
104987 2000 JK83 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104988 2000 JB84 05/05/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
104989 2000 JH84 05/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104990 2000 JR84 13/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
104991 2000 JT84 12/05/2000 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
104992 2000 JF85 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
104993 2000 JQ85 02/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
104994 2000 JY85 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
104995 2000 KJ 23/05/2000 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
104996 2000 KH2 26/05/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
104997 2000 KS2 26/05/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
104998 2000 KT2 26/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
104999 2000 KW2 26/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105000 2000 KZ3 27/05/2000 Prescott P. G. Comba 6,4 km MPC · JPL