Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/105001–105100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
105001 2000 KH5 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
105002 2000 KN5 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
105003 2000 KX5 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
105004 2000 KZ5 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105005 2000 KR6 27/05/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
105006 2000 KP10 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
105007 2000 KR10 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105008 2000 KZ10 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
105009 2000 KA12 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
105010 2000 KN12 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105011 2000 KW12 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105012 2000 KG13 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105013 2000 KH13 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105014 2000 KK13 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
105015 2000 KL13 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105016 2000 KM13 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
105017 2000 KT13 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105018 2000 KU15 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105019 2000 KK16 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105020 2000 KD17 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
105021 2000 KR21 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
105022 2000 KQ29 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
105023 2000 KD30 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105024 2000 KH30 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105025 2000 KS30 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105026 2000 KX30 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105027 2000 KT31 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
105028 2000 KM32 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105029 2000 KG33 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
105030 2000 KB35 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
105031 2000 KE35 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105032 2000 KJ36 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105033 2000 KU36 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105034 2000 KF37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
105035 2000 KD38 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
105036 2000 KM39 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
105037 2000 KS39 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
105038 2000 KG40 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
105039 2000 KN40 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
105040 2000 KA41 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105041 2000 KO41 27/05/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
105042 2000 KB42 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105043 2000 KH42 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
105044 2000 KM42 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105045 2000 KH48 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105046 2000 KP48 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
105047 2000 KG52 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
105048 2000 KN52 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
105049 2000 KB53 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
105050 2000 KV53 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
105051 2000 KW53 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
105052 2000 KD54 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
105053 2000 KF54 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
105054 2000 KV55 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
105055 2000 KR57 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
105056 2000 KR58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
105057 2000 KX60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
105058 2000 KH61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
105059 2000 KN61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
105060 2000 KT61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
105061 2000 KB62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
105062 2000 KE62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
105063 2000 KZ62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
105064 2000 KH63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
105065 2000 KO63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
105066 2000 KW63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
105067 2000 KA66 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
105068 2000 KD66 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
105069 2000 KQ66 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
105070 2000 KV66 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
105071 2000 KX66 30/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
105072 2000 KY66 31/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
105073 2000 KY67 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
105074 2000 KB68 30/05/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
105075 2000 KS69 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
105076 2000 KF70 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
105077 2000 KT70 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
105078 2000 KD71 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
105079 2000 KV73 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
105080 2000 KB74 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105081 2000 KF74 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
105082 2000 KC75 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
105083 2000 KF75 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105084 2000 KC76 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
105085 2000 KH78 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105086 2000 KR78 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105087 2000 KB79 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
105088 2000 KO81 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
105089 2000 KY81 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
105090 2000 KW82 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
105091 2000 LO 02/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 6,0 km MPC · JPL
105092 2000 LC1 01/06/2000 Črni Vrh Črni Vrh 5,8 km MPC · JPL
105093 2000 LE1 01/06/2000 Črni Vrh Črni Vrh 6,1 km MPC · JPL
105094 2000 LK1 01/06/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,9 km MPC · JPL
105095 2000 LQ1 01/06/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,5 km MPC · JPL
105096 2000 LY2 04/06/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
105097 2000 LL3 04/06/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105098 2000 LA6 04/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
105099 2000 LC7 05/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
105100 2000 LD9 05/06/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL