Danh sách tiểu hành tinh/103901–104000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
103901 2000 DP56 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
103902 2000 DR56 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103903 2000 DX56 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103904 2000 DG57 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103905 2000 DA58 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103906 2000 DJ58 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103907 2000 DW58 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
103908 2000 DO59 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
103909 2000 DQ59 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103910 2000 DS59 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103911 2000 DW59 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103912 2000 DA60 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103913 2000 DN60 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103914 2000 DR60 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103915 2000 DZ60 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103916 2000 DL61 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103917 2000 DS61 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103918 2000 DG62 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103919 2000 DJ62 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
103920 2000 DM62 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103921 2000 DN62 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
103922 2000 DO62 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103923 2000 DP62 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
103924 2000 DC63 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
103925 2000 DJ63 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
103926 2000 DR63 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
103927 2000 DA64 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103928 2000 DL64 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103929 2000 DU64 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103930 2000 DG65 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103931 2000 DN65 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103932 2000 DS65 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103933 2000 DY66 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
103934 2000 DK67 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103935 2000 DS67 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103936 2000 DV67 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103937 2000 DR68 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
103938 2000 DU68 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103939 2000 DJ69 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
103940 2000 DM69 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103941 2000 DW69 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103942 2000 DE70 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
103943 2000 DU70 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103944 2000 DE71 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103945 2000 DK71 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103946 2000 DG72 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103947 2000 DK72 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103948 2000 DP72 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103949 2000 DD73 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
103950 2000 DK73 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
103951 2000 DW73 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103952 2000 DA74 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
103953 2000 DB74 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103954 2000 DM74 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103955 2000 DB75 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103956 2000 DR75 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103957 2000 DS75 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103958 2000 DC76 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
103959 2000 DT76 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103960 2000 DD77 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
103961 2000 DM77 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
103962 2000 DZ77 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103963 2000 DT78 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
103964 2000 DV78 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
103965 2000 DW78 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103966 Luni 2000 DC79 28/02/2000 Monte Agliale S. Donati 1,6 km MPC · JPL
103967 2000 DP79 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103968 2000 DX79 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103969 2000 DB80 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103970 2000 DK80 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103971 2000 DW80 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103972 2000 DD81 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103973 2000 DL82 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103974 2000 DF83 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
103975 2000 DO83 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
103976 2000 DR83 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103977 2000 DS84 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
103978 2000 DZ84 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103979 2000 DN85 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
103980 2000 DT85 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103981 2000 DC86 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103982 2000 DE86 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
103983 2000 DG86 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103984 2000 DH86 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
103985 2000 DE89 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
103986 2000 DB90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
103987 2000 DS92 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
103988 2000 DE93 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103989 2000 DC94 28/02/2000 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
103990 2000 DS94 28/02/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
103991 2000 DC95 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
103992 2000 DG95 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103993 2000 DH95 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103994 2000 DQ95 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103995 2000 DX95 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103996 2000 DX96 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103997 2000 DV97 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103998 2000 DE98 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
103999 2000 DB99 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104000 2000 DM99 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL