Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/104801–104900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
104801 2000 HL42 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104802 2000 HZ42 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104803 2000 HJ43 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104804 2000 HN43 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
104805 2000 HS43 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
104806 2000 HU44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
104807 2000 HS45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
104808 2000 HG47 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104809 2000 HL47 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
104810 2000 HQ47 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104811 2000 HP48 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104812 2000 HV48 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104813 2000 HO49 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
104814 2000 HH50 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104815 2000 HK50 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104816 2000 HC51 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104817 2000 HW51 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104818 2000 HE52 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104819 2000 HK54 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104820 2000 HQ55 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
104821 2000 HR55 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
104822 2000 HS55 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
104823 2000 HK56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
104824 2000 HP56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
104825 2000 HJ58 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
104826 2000 HM58 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
104827 2000 HP59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
104828 2000 HC60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
104829 2000 HX62 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
104830 2000 HD63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
104831 2000 HQ63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
104832 2000 HN64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
104833 2000 HH65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
104834 2000 HO67 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
104835 2000 HQ68 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
104836 2000 HH70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
104837 2000 HT70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
104838 2000 HY70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
104839 2000 HA71 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
104840 2000 HF71 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
104841 2000 HK71 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
104842 2000 HW71 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
104843 2000 HZ71 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
104844 2000 HE72 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
104845 2000 HZ72 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
104846 2000 HH73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
104847 2000 HV73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
104848 2000 HL74 30/04/2000 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
104849 2000 HP74 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
104850 2000 HS74 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104851 2000 HH75 27/04/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
104852 2000 HJ75 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104853 2000 HN75 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
104854 2000 HR75 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104855 2000 HK76 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
104856 2000 HJ77 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
104857 2000 HT77 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104858 2000 HA78 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
104859 2000 HU78 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
104860 2000 HV78 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
104861 2000 HT79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
104862 2000 HV79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
104863 2000 HA82 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
104864 2000 HF82 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104865 2000 HG86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
104866 2000 HM86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,5 km MPC · JPL
104867 2000 HY86 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
104868 2000 HP87 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104869 2000 HQ89 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104870 2000 HV93 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104871 2000 HZ96 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
104872 2000 HF97 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
104873 2000 HG97 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104874 2000 HH97 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104875 2000 HZ97 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
104876 2000 HH98 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
104877 2000 HW99 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
104878 2000 HL100 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
104879 2000 HS100 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
104880 2000 HK102 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
104881 2000 HJ103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
104882 2000 HK103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,4 km MPC · JPL
104883 2000 HT103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
104884 2000 HU103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
104885 2000 HW103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
104886 2000 JS 01/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
104887 2000 JH1 02/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
104888 2000 JL1 01/05/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
104889 2000 JQ1 01/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104890 2000 JT1 01/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104891 2000 JA2 02/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
104892 2000 JB2 02/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
104893 2000 JO2 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
104894 2000 JL3 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
104895 2000 JU4 02/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
104896 Schwanden 2000 JL5 02/05/2000 Drebach J. Kandler 3,5 km MPC · JPL
104897 2000 JP5 05/05/2000 Farpoint Farpoint Obs. 2,9 km MPC · JPL
104898 2000 JX5 02/05/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
104899 2000 JS6 04/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
104900 2000 JL7 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL