Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/104001–104100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
104001 2000 DO99 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104002 2000 DX99 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104003 2000 DD100 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104004 2000 DU100 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104005 2000 DS101 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104006 2000 DG102 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104007 2000 DT102 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104008 2000 DY102 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104009 2000 DD103 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104010 2000 DH105 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104011 2000 DQ105 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104012 2000 DV106 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104013 2000 DL107 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
104014 2000 DR107 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104015 2000 DF108 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104016 2000 DH108 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
104017 2000 DO108 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104018 2000 DF109 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
104019 2000 DT109 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
104020 Heilbronn 2000 DL110 26/02/2000 Uccle T. Pauwels 4,2 km MPC · JPL
104021 2000 DW110 25/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104022 2000 DJ111 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104023 2000 DZ111 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104024 2000 DA112 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104025 2000 DF112 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104026 2000 DY112 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
104027 2000 DA113 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
104028 2000 DT113 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
104029 2000 DG115 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
104030 2000 DK116 25/02/2000 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
104031 2000 EA 01/03/2000 Oaxaca J. M. Roe 6,2 km MPC · JPL
104032 2000 ED1 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104033 2000 EJ1 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104034 2000 EK1 03/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
104035 2000 ER1 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104036 2000 EJ4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
104037 2000 EK4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
104038 2000 EP4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
104039 2000 EY5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
104040 2000 EK6 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
104041 2000 EE8 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104042 2000 EJ10 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104043 2000 EU10 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104044 2000 EA11 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104045 2000 EC11 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104046 2000 EW11 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
104047 2000 EM12 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104048 2000 EL13 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104049 2000 EP13 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
104050 2000 ET13 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104051 2000 ET14 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104052 Zachery 2000 EE15 06/03/2000 Lake Tekapo N. Brady 1,8 km MPC · JPL
104053 2000 EE16 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
104054 2000 ET16 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104055 2000 EQ17 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104056 2000 ES17 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
104057 2000 EU17 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104058 2000 EV17 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104059 2000 EZ17 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104060 2000 EM18 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104061 2000 EP18 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
104062 2000 EU18 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104063 2000 EX18 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104064 2000 EF19 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
104065 2000 EJ19 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
104066 2000 EN20 03/03/2000 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
104067 2000 EY20 03/03/2000 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
104068 2000 EJ22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
104069 2000 EU22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
104070 2000 EM23 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
104071 2000 ET23 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
104072 2000 EU23 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
104073 2000 EZ24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
104074 2000 ES25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
104075 2000 EE27 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104076 2000 EB28 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
104077 2000 EF28 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104078 2000 EK29 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
104079 2000 EC30 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
104080 2000 EE30 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104081 2000 EH30 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
104082 2000 EQ30 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104083 2000 EU30 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
104084 2000 EA32 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104085 2000 EF32 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104086 2000 EM32 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104087 2000 EV32 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104088 2000 EZ32 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
104089 2000 EJ33 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104090 2000 ET33 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
104091 2000 EA34 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104092 2000 EN34 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104093 2000 EO34 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104094 2000 EX34 06/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104095 2000 EB35 06/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104096 2000 EN35 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
104097 2000 EH36 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104098 2000 EQ37 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
104099 2000 EW37 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104100 2000 ER39 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL