Danh sách tiểu hành tinh/101901–102000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101901 1999 QD2 22/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
101902 Gisellaluccone 1999 RN 03/09/1999 Ceccano G. Masi 2,2 km MPC · JPL
101903 1999 RR 03/09/1999 Ondřejov L. Kotková 7,7 km MPC · JPL
101904 1999 RD1 04/09/1999 Gekko T. Kagawa 1,9 km MPC · JPL
101905 1999 RN1 04/09/1999 Farpoint Farpoint Obs. 1,3 km MPC · JPL
101906 1999 RX1 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
101907 1999 RC3 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,3 km MPC · JPL
101908 1999 RG4 05/09/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
101909 1999 RU6 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
101910 1999 RR8 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
101911 1999 RN9 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
101912 1999 RK10 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
101913 1999 RT10 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101914 1999 RW10 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101915 1999 RV12 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101916 1999 RN13 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101917 1999 RB14 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
101918 1999 RC14 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101919 1999 RL14 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101920 1999 RD15 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101921 1999 RT15 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
101922 1999 RG16 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101923 1999 RC18 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101924 1999 RD18 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101925 1999 RK18 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101926 1999 RT18 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
101927 1999 RN19 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
101928 1999 RY19 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101929 1999 RP20 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
101930 1999 RU20 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
101931 1999 RZ20 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101932 1999 RN21 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101933 1999 RS21 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101934 1999 RS22 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101935 1999 RV22 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
101936 1999 RW22 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
101937 1999 RD23 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
101938 1999 RK23 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
101939 1999 RN23 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101940 1999 RW23 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101941 1999 RX23 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101942 1999 RP24 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101943 1999 RS24 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
101944 1999 RU24 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
101945 1999 RP25 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
101946 1999 RR26 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
101947 1999 RS26 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101948 1999 RT26 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101949 1999 RX26 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101950 1999 RB29 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
101951 1999 RK31 09/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
101952 1999 RY31 08/09/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
101953 1999 RM32 09/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
101954 1999 RY33 10/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
101955 Bennu 1999 RQ36 11/09/1999 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
101956 1999 RS36 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
101957 1999 RT36 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
101958 1999 RS37 12/09/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,0 km MPC · JPL
101959 1999 RH38 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
101960 Molau 1999 RR38 11/09/1999 Drebach A. Knöfel 1,0 km MPC · JPL
101961 1999 RL39 08/09/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
101962 1999 RV39 12/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
101963 1999 RG40 15/09/1999 Kleť Kleť Obs. 1,1 km MPC · JPL
101964 1999 RU41 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
101965 1999 RY41 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
101966 1999 RO43 14/09/1999 Modra A. Galád, P. Kolény 2,3 km MPC · JPL
101967 1999 RQ43 13/09/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,1 km MPC · JPL
101968 1999 RC45 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101969 1999 RJ45 13/09/1999 Siding Spring R. H. McNaught 5,8 km MPC · JPL
101970 1999 RR46 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
101971 1999 RG48 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101972 1999 RN48 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
101973 1999 RT48 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101974 1999 RC49 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
101975 1999 RB50 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101976 1999 RS51 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101977 1999 RA52 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101978 1999 RZ52 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101979 1999 RG53 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
101980 1999 RX54 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101981 1999 RB56 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101982 1999 RH58 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101983 1999 RL59 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101984 1999 RB61 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101985 1999 RE61 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101986 1999 RS62 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101987 1999 RZ62 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
101988 1999 RG64 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
101989 1999 RK65 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101990 1999 RF67 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101991 1999 RK67 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101992 1999 RT67 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
101993 1999 RJ70 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101994 1999 RX70 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101995 1999 RZ71 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101996 1999 RE72 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101997 1999 RU75 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101998 1999 RJ76 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101999 1999 RM76 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102000 1999 RX76 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL