Danh sách tiểu hành tinh/100901–101000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
100901 1998 KZ6 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
100902 1998 KS8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
100903 1998 KU8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
100904 1998 KW10 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
100905 1998 KY11 26/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
100906 1998 KF15 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
100907 1998 KP16 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
100908 1998 KH17 28/05/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
100909 1998 KV22 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
100910 1998 KR23 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
100911 1998 KF26 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
100912 1998 KU26 28/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
100913 1998 KJ28 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100914 1998 KZ29 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100915 1998 KH49 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
100916 1998 KU50 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
100917 1998 KX51 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
100918 1998 KF52 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
100919 1998 KU54 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
100920 1998 KT56 23/05/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
100921 1998 KZ60 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
100922 1998 KR61 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
100923 1998 LU1 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
100924 Luctuymans 1998 LT3 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
100925 1998 LV3 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
100926 1998 MQ 18/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
100927 1998 MN1 16/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
100928 1998 MM5 23/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100929 1998 MQ6 20/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
100930 1998 MG9 19/06/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100931 1998 MP11 19/06/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
100932 1998 MV22 22/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
100933 1998 MK30 30/06/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
100934 Marthanussbaum 1998 MN41 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
100935 1998 MA42 26/06/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
100936 Mekong 1998 ME43 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
100937 1998 MH43 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
100938 1998 MC44 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
100939 1998 MG46 23/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
100940 Maunder 1998 MM47 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
100941 1998 MD48 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
100942 1998 OQ3 23/07/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
100943 1998 OH4 27/07/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
100944 1998 OT7 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
100945 1998 OE8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
100946 1998 OD10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
100947 1998 OS12 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
100948 1998 OF13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
100949 1998 OJ14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
100950 1998 PA 01/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,6 km MPC · JPL
100951 1998 QC3 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
100952 1998 QR5 19/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
100953 1998 QB6 24/08/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
100954 1998 QR6 24/08/1998 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
100955 1998 QJ9 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
100956 1998 QF10 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
100957 1998 QX11 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
100958 1998 QD12 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
100959 1998 QO12 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
100960 1998 QS12 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
100961 1998 QL13 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
100962 1998 QV13 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100963 1998 QW14 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
100964 1998 QL16 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
100965 1998 QG17 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100966 1998 QP18 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100967 1998 QF20 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
100968 1998 QL20 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
100969 1998 QV21 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100970 1998 QZ21 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
100971 1998 QE22 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
100972 1998 QP22 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100973 1998 QZ23 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
100974 1998 QG24 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
100975 1998 QB25 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
100976 1998 QK25 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
100977 1998 QJ26 25/08/1998 Bédoin P. Antonini 2,1 km MPC · JPL
100978 1998 QB27 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100979 1998 QH27 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
100980 1998 QJ27 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
100981 1998 QK27 20/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100982 1998 QU28 22/08/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
100983 1998 QQ29 23/08/1998 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
100984 1998 QQ30 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
100985 1998 QW30 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
100986 1998 QB33 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
100987 1998 QR33 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
100988 1998 QU33 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
100989 1998 QA34 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100990 1998 QF36 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100991 1998 QG36 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100992 1998 QD37 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100993 1998 QG39 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
100994 1998 QH39 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
100995 1998 QA40 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
100996 1998 QB41 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100997 1998 QF41 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
100998 1998 QH41 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100999 1998 QC43 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101000 1998 QT43 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL