Danh sách tiểu hành tinh/101801–101900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101801 1999 HS8 17/04/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
101802 1999 HV8 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101803 1999 JH 06/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101804 1999 JR4 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101805 1999 JT4 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101806 1999 JX4 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101807 1999 JJ5 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
101808 1999 JO5 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101809 1999 JW5 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
101810 Beiyou 1999 JA6 08/05/1999 Xinglong SCAP 8,0 km MPC · JPL
101811 1999 JQ6 14/05/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
101812 1999 JD7 08/05/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
101813 Elizabethmarston 1999 JX7 14/05/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
101814 1999 JD8 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
101815 1999 JB12 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101816 1999 JN12 08/05/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
101817 1999 JP12 08/05/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
101818 1999 JD13 14/05/1999 Mauna Kea D. J. Tholen, R. J. Whiteley 1,4 km MPC · JPL
101819 1999 JK13 08/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
101820 1999 JC14 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101821 1999 JJ14 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101822 1999 JE17 15/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
101823 1999 JC20 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
101824 1999 JF22 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101825 1999 JB23 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101826 1999 JY23 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
101827 1999 JM24 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
101828 1999 JM26 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101829 1999 JW28 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
101830 1999 JR31 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101831 1999 JO40 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
101832 1999 JL55 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101833 1999 JO55 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
101834 1999 JF56 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
101835 1999 JP56 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101836 1999 JL59 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101837 1999 JQ60 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101838 1999 JT62 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101839 1999 JE65 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101840 1999 JU65 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
101841 1999 JM67 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
101842 1999 JL69 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
101843 1999 JN70 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101844 1999 JL72 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
101845 1999 JL74 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
101846 1999 JB88 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
101847 1999 JG90 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
101848 1999 JV90 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101849 1999 JJ91 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
101850 1999 JT91 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
101851 1999 JU96 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101852 1999 JY97 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
101853 1999 JU107 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101854 1999 JO115 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101855 1999 JG118 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
101856 1999 JA121 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
101857 1999 JZ125 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
101858 1999 KE8 18/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
101859 1999 LA 02/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,4 km MPC · JPL
101860 1999 LN2 08/06/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
101861 1999 LA4 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101862 1999 LH4 10/06/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
101863 1999 LZ5 11/06/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101864 1999 LF7 10/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
101865 1999 LG11 08/06/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
101866 1999 LM15 12/06/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101867 1999 LR15 12/06/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101868 1999 LE35 15/06/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101869 1999 MM 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 510 m MPC · JPL
101870 1999 NV 07/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
101871 1999 NV1 12/07/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
101872 1999 NO4 13/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
101873 1999 NC5 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101874 1999 NM8 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101875 1999 NA9 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101876 1999 NJ15 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101877 1999 NA16 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101878 1999 NR23 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101879 1999 NP26 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101880 1999 NJ29 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101881 1999 NO30 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101882 1999 NK36 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101883 1999 NT36 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
101884 1999 ND38 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
101885 1999 NV40 14/07/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
101886 1999 NU41 14/07/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
101887 1999 NG42 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101888 1999 NM42 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101889 1999 NE55 12/07/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
101890 1999 NK55 12/07/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
101891 1999 NL55 12/07/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
101892 1999 NV64 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101893 1999 PJ 06/08/1999 Kleť Kleť Obs. 1,4 km MPC · JPL
101894 1999 PD2 09/08/1999 Prescott P. G. Comba 7,3 km MPC · JPL
101895 1999 PE3 11/08/1999 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
101896 1999 PM3 12/08/1999 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
101897 1999 PO4 15/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,5 km MPC · JPL
101898 1999 PQ6 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
101899 1999 PT8 08/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
101900 1999 QH 18/08/1999 Gekko T. Kagawa 3,4 km MPC · JPL