Danh sách tiểu hành tinh/99901–100000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
99901 2002 QL44 29/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
99902 2002 QZ47 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
99903 2002 QG48 17/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,2 km MPC · JPL
99904 2002 QH48 27/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,6 km MPC · JPL
99905 Jeffgrossman 2002 QX50 27/08/2002 Palomar R. Matson 6,4 km MPC · JPL
99906 Uofalberta 2002 QV53 17/08/2002 Palomar A. Lowe 6,8 km MPC · JPL
99907 1989 VA 02/11/1989 Palomar C. S. Shoemaker 1,4 km MPC · JPL
99908 1990 OD6 20/07/1990 Palomar A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
99909 1994 PU2 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
99910 1994 TO4 02/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
99911 1995 SE53 28/09/1995 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
99912 1995 UY44 31/10/1995 Modra A. Galád, A. Pravda 3,0 km MPC · JPL
99913 1997 CZ5 07/02/1997 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
99914 1997 ST24 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
99915 1997 TR6 02/10/1997 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
99916 1998 AA5 03/01/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,6 km MPC · JPL
99917 1998 HH19 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99918 1998 SQ2 18/09/1998 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
99919 1999 RR31 08/09/1999 Ondřejov L. Kotková 2,1 km MPC · JPL
99920 1999 RJ90 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
99921 1999 RO190 15/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,9 km MPC · JPL
99922 1999 RC193 13/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99923 1999 XS108 04/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
99924 2000 AG62 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
99925 2000 CF88 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
99926 2000 CQ93 08/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99927 2000 ED90 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
99928 Brainard 2000 EQ147 04/03/2000 Catalina CSS 8,2 km MPC · JPL
99929 2000 FF55 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
99930 2000 GL87 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
99931 2000 SK115 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99932 2000 VO34 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99933 2000 YN76 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99934 2001 DL5 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99935 2002 AV4 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99936 2002 RH183 11/09/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
99937 2003 QT88 25/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
99938 2003 UC149 19/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
99939 2003 US149 20/10/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
99940 2003 UM265 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99941 Lonniewege 2003 WF107 23/11/2003 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
99942 Apophis 2004 MN4 19/06/2004 Kitt Peak R. A. Tucker, D. J. Tholen, F. Bernardi 330 m MPC · JPL
99943 2005 AS2 06/01/2005 Catalina CSS 23 km MPC · JPL
99944 2710 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
99945 4589 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
99946 4134 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
99947 4220 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
99948 1952 SU1 23/09/1952 Mount Wilson L. E. Cunningham 2,3 km MPC · JPL
99949 Miepgies 1972 FD 16/03/1972 Palomar T. Gehrels 9,3 km MPC · JPL
99950 Euchenor 1973 SC1 19/09/1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18 km MPC · JPL
99951 1975 SV1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
99952 1975 SY1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
99953 1978 ND 07/07/1978 Palomar C. T. Kowal 4,7 km MPC · JPL
99954 1978 NH 10/07/1978 Palomar E. F. Helin, E. M. Shoemaker 7,0 km MPC · JPL
99955 1978 UM5 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 2,3 km MPC · JPL
99956 1978 VA 05/11/1978 Palomar E. F. Helin 3,1 km MPC · JPL
99957 1978 VM4 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
99958 1978 VB9 06/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,2 km MPC · JPL
99959 1978 VW9 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
99960 1978 VD10 06/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
99961 1979 MT2 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
99962 1979 MF3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
99963 1979 MO5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
99964 1979 MJ6 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,2 km MPC · JPL
99965 1979 MC7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,0 km MPC · JPL
99966 1979 MC8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,1 km MPC · JPL
99967 1979 OG8 24/07/1979 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
99968 1979 QQ2 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 2,5 km MPC · JPL
99969 1981 DY1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,7 km MPC · JPL
99970 1981 DB2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL
99971 1981 DF3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,7 km MPC · JPL
99972 1981 EV5 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
99973 1981 EB6 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,8 km MPC · JPL
99974 1981 EJ6 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,2 km MPC · JPL
99975 1981 EP6 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 10 km MPC · JPL
99976 1981 EZ6 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
99977 1981 ET12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
99978 1981 ER13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
99979 1981 EE16 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
99980 1981 ER18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
99981 1981 EF20 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,5 km MPC · JPL
99982 1981 EJ21 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,5 km MPC · JPL
99983 1981 EF22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
99984 1981 EL23 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
99985 1981 EJ25 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
99986 1981 ET28 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
99987 1981 EC31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
99988 1981 ET33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,3 km MPC · JPL
99989 1981 EL35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,2 km MPC · JPL
99990 1981 EM35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
99991 1981 EY37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
99992 1981 ER41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,6 km MPC · JPL
99993 1981 ED42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,7 km MPC · JPL
99994 1981 EN44 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
99995 1981 ED45 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,1 km MPC · JPL
99996 1981 EJ45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,2 km MPC · JPL
99997 1981 EN45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
99998 1981 ED48 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
99999 1981 FP 28/03/1981 Harvard Observatory Harvard Obs. 1,4 km MPC · JPL
100000 Astronautica 1982 SH1 28/09/1982 Palomar J. Gibson 940 m MPC · JPL