Danh sách tiểu hành tinh/101001–101100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101001 1998 QD46 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
101002 1998 QE46 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101003 1998 QW46 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101004 1998 QY46 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101005 1998 QD47 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101006 1998 QG47 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101007 1998 QM48 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101008 1998 QO48 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101009 1998 QQ48 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101010 1998 QX48 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101011 1998 QS49 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101012 1998 QJ50 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101013 1998 QV52 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
101014 1998 QL54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
101015 1998 QE55 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
101016 1998 QP55 26/08/1998 Caussols ODAS 5,4 km MPC · JPL
101017 1998 QR56 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
101018 1998 QB57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
101019 1998 QQ57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
101020 1998 QF59 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
101021 1998 QR59 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
101022 1998 QA60 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
101023 1998 QB61 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
101024 1998 QO61 29/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
101025 1998 QJ63 30/08/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
101026 1998 QT63 30/08/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
101027 1998 QL71 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
101028 1998 QZ74 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101029 1998 QJ75 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101030 1998 QF76 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
101031 1998 QU76 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101032 1998 QM80 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
101033 1998 QR82 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101034 1998 QT82 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101035 1998 QL83 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101036 1998 QF87 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
101037 1998 QX90 28/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101038 1998 QA96 19/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101039 1998 QM97 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101040 1998 QJ98 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
101041 1998 QV98 31/08/1998 Kleť Kleť Obs. 3,2 km MPC · JPL
101042 1998 QN99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
101043 1998 QP99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
101044 1998 QU99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
101045 1998 QN100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
101046 1998 QQ100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
101047 1998 QU100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
101048 1998 QM101 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
101049 1998 QD105 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
101050 1998 QM105 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
101051 1998 QK106 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
101052 1998 QK109 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101053 1998 QN110 26/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
101054 1998 QP110 26/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
101055 1998 RL 01/09/1998 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
101056 1998 RF1 10/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,7 km MPC · JPL
101057 1998 RD3 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
101058 1998 RN3 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
101059 1998 RR3 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
101060 1998 RE4 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
101061 1998 RL4 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
101062 1998 RF5 15/09/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
101063 1998 RB6 14/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
101064 1998 RG8 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
101065 1998 RV11 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
101066 1998 RP13 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
101067 1998 RJ14 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
101068 1998 RO14 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
101069 1998 RX14 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
101070 1998 RY15 14/09/1998 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
101071 1998 RE17 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101072 1998 RN18 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101073 1998 RU18 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101074 1998 RY19 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101075 1998 RN20 13/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
101076 1998 RM21 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
101077 1998 RH22 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101078 1998 RF24 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101079 1998 RW24 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101080 1998 RB25 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
101081 1998 RU25 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
101082 1998 RO26 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101083 1998 RK27 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
101084 1998 RV28 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101085 1998 RL29 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101086 1998 RG31 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
101087 1998 RC32 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
101088 1998 RD32 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101089 1998 RR32 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101090 1998 RG33 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101091 1998 RW33 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101092 1998 RE35 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101093 1998 RE36 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101094 1998 RJ36 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
101095 1998 RX36 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101096 1998 RL37 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101097 1998 RB39 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101098 1998 RG39 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101099 1998 RK41 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
101100 1998 RM41 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL