Danh sách tiểu hành tinh/100801–100900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
100801 1998 FW90 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
100802 1998 FK93 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
100803 1998 FP98 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
100804 1998 FM105 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100805 1998 FX105 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100806 1998 FD107 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
100807 1998 FA115 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
100808 1998 FP116 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100809 1998 FW117 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
100810 1998 FW119 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100811 1998 FB120 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100812 1998 FK123 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
100813 1998 FE124 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
100814 1998 FA125 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
100815 1998 FQ125 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
100816 1998 FT129 22/03/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
100817 1998 FM133 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100818 1998 FW133 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
100819 1998 FX133 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
100820 1998 FM139 28/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
100821 1998 FA140 28/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
100822 1998 FG140 29/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
100823 1998 FS140 29/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
100824 1998 FF142 29/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100825 1998 FW145 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100826 1998 HH2 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100827 1998 HU2 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
100828 1998 HM6 21/04/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
100829 1998 HW8 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
100830 1998 HV9 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
100831 1998 HW9 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100832 1998 HS10 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100833 1998 HW10 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
100834 1998 HS12 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100835 1998 HA14 24/04/1998 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
100836 1998 HF14 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
100837 1998 HG15 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100838 1998 HB16 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
100839 1998 HW18 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100840 1998 HD19 18/04/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
100841 1998 HU19 18/04/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
100842 1998 HX19 18/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
100843 1998 HH21 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
100844 1998 HH23 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
100845 1998 HY23 28/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100846 1998 HW25 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
100847 1998 HN26 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100848 1998 HE29 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
100849 1998 HN29 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
100850 1998 HV31 22/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
100851 1998 HB33 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
100852 1998 HY33 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
100853 1998 HH34 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
100854 1998 HU35 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100855 1998 HH37 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100856 1998 HX43 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100857 1998 HZ43 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
100858 1998 HB44 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
100859 1998 HR46 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
100860 1998 HA52 30/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
100861 1998 HX53 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
100862 1998 HF54 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
100863 1998 HQ54 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100864 1998 HW54 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
100865 1998 HA58 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
100866 1998 HM60 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
100867 1998 HC61 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100868 1998 HE61 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
100869 1998 HQ71 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
100870 1998 HM78 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
100871 1998 HH81 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
100872 1998 HS81 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
100873 1998 HT82 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
100874 1998 HG83 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
100875 1998 HW84 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100876 1998 HK86 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
100877 1998 HN86 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
100878 1998 HJ90 21/04/1998 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
100879 1998 HC91 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100880 1998 HM93 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
100881 1998 HK98 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
100882 1998 HK101 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
100883 1998 HY101 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
100884 1998 HB102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
100885 1998 HV106 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
100886 1998 HR108 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
100887 1998 HB116 23/04/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
100888 1998 HH117 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
100889 1998 HU117 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
100890 1998 HS122 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
100891 1998 HJ124 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
100892 1998 HM125 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
100893 1998 HH130 19/04/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
100894 1998 HK145 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
100895 1998 HN146 22/04/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
100896 1998 JT3 06/05/1998 Caussols ODAS 6,5 km MPC · JPL
100897 Piatra Neamt 1998 JW3 05/05/1998 San Marcello L. Tesi, A. Caronia 1,4 km MPC · JPL
100898 1998 JG4 15/05/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,4 km MPC · JPL
100899 1998 KC6 24/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100900 1998 KU6 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL