Bước tới nội dung

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Tủ sách mở Wikibooks
 1. H
 2. He
 3. Li
 4. Be
 5. B
 6. C
 7. N
 8. O
 9. F
 10. Ne
 11. Na
 12. Mg
 13. Al
 14. Si
 15. P
 16. S
 17. Cl
 18. Ar
 19. K
 20. Ca
 21. Sc
 22. Ti
 23. V
 24. Cr
 25. Mn
 26. Fe
 27. Co
 28. Ni
 29. Cu
 30. Zn
 31. Ga
 32. Ge
 33. As
 34. Se
 35. Br
 36. Kr
 37. Rb
 38. Sr
 39. Y
 40. Zr
 41. Nb
 42. Mo
 43. Tc
 44. Ru
 45. Ro
 46. Pd
 47. Ag
 48. Cd
 49. In
 50. Sn
 51. Sb
 52. Te
 53. I
 54. Xe
 55. Cs
 56. Ba
 57. La
 58. Ce
 59. Pr
 60. Nd
 61. Pm
 62. Sm
 63. Eu
 64. Gd
 65. Td
 66. Dy
 67. Ho
 68. Er
 69. Tm
 70. Yb
 71. Lu
 72. Hf
 73. Ta
 74. W
 75. Re
 76. Os
 77. Ir
 78. Pt
 79. Au
 80. Hg
 81. Tl
 82. Pb
 83. Bi
 84. Po
 85. At
 86. Rn
 87. Fr
 88. Ra
 89. Ac
 90. Th
 91. Pa
 92. U
 93. Np
 94. Up
 95. Am
 96. Cm
 97. Bk
 98. Cf
 99. Es
 100. Fm
 101. Md
 102. No
 103. Lr
 104. Rf
 105. Db
 106. Sg
 107. Bh
 108. Hs
 109. Mt
 110. Ds
 111. Rg
 112. Cn
 113. Nh
 114. Fl
 115. Mc
 116. Lv
 117. Ts
 118. OgTác giả: Đức Anh