Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học/Be

Tủ sách mở Wikibooks
Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Kim loại chuyển tiếp Kim loại yếu Phi kim Á kim Halogen Khí trơ Họ Latan Họ Actini
Be

Beri là nguyên tố hóa học thứ tư trong hệ thống tuần hoàn. Beri là một nguyên tố kim loại kiềm thổ.

Tính chất chung:

 • Số hiệu nguyên tử: 4
 • Nguyên tử khối: 9,012182
 • Số khối: 9
 • Thuộc tính: kim loại, kim loại kiềm thổ
 • Màu sắc: ánh kim xám
 • Tính phóng xạ: không


Tính chất hóa học
Tính chất vật lý
Đồng vị

 • Chu kỳ: 2
 • Nhóm: 2A
 • Nhóm nguyên tố: s
 • Độ âm điện: 1,57
 • Số electron mỗi lớp: 2/2
 • Cấu hình electron: 1s22s2
  Viết gọn: [He] 2s2

 • Trạng thái vật chất: rắn
 • Khối lượng riêng: 1,85 g/cm3
 • Nhiệt độ nóng chảy: 1287 oC (1560,15 K)
 • Nhiệt độ sôi: 2469 oC (2742,15 K)
 • Nhiệt dung riêng: 1,825 J/g.K

Đồng vị bền
9Be
Đồng vị không bền
5Be, 6Be, 7Be, 8Be, 10Be, 11Be,
12Be, 13Be, 14Be, 15Be, 16Be