Bước tới nội dung

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học/Li

Tủ sách mở Wikibooks
Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Kim loại chuyển tiếp Kim loại yếu Phi kim Á kim Halogen Khí trơ Họ Latan Họ Actini
Li

Liti là nguyên tố hóa học thứ ba trong hệ thống tuần hoàn. Đây là nguyên tố kim loại và là nguyên tố kim loại đầu tiên trong hệ thống, thuộc nhóm kim loại kiềm.

Tính chất chung:

 • Số hiệu nguyên tử: 3
 • Nguyên tử khối: 6,941
 • Số khối: 7
 • Thuộc tính: Kim loại, kim loại kiềm
 • Màu sắc: bạc
 • Tính phóng xạ: không


Tính chất hóa học
Tính chất vật lý
Đồng vị

 • Chu kỳ: 2
 • Nhóm: 1A
 • Nhóm nguyên tố: s
 • Độ âm điện: 0,98
 • Số electron mỗi lớp: 2/1
 • Cấu hình electron: 1s22s1
  Viết gọn: [He] 2s1

 • Trạng thái vật chất: rắn
 • Khối lượng riêng: 0,534 g/cm3
 • Nhiệt độ nóng chảy: 180,54 oC (453,69 K)
 • Nhiệt độ sôi: 1342 oC (1615,15 K)
 • Nhiệt dung riêng: 3,582 J/g.K

Đồng vị bền
6Li, 7Li
Đồng vị không bền
4Li, 5Li, 8Li, 9Li, 10Li, 11Li, 12Li