Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học/He

Tủ sách mở Wikibooks
Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Kim loại chuyển tiếp Kim loại yếu Phi kim Á kim Halogen Khí trơ Họ Latan Họ Actini
He

Heli là nguyên tố hóa học thứ hai trong hệ thống tuần hoàn, là một nguyên tố khí hiếm. Tuy trong tên có chữ "hiếm" nhưng đây là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vũ trụ. Tên nguyên tố này bắt nguồn từ tên Helios, là tên của thần Mặt Trời trong Thần thoại Hy Lạp.

Tính chất chung:

 • Số hiệu nguyên tử: 2
 • Nguyên tử khối: 4,002602
 • Số khối: 4
 • Thuộc tính: khí hiếm, khí trơ
 • Màu sắc: không màu
 • Tính phóng xạ: không


Tính chất hóa học
Tính chất vật lý
Đồng vị

 • Chu kỳ: 1
 • Nhóm: 8A
 • Nhóm nguyên tố: s
 • Độ âm điện: -
 • Số electron mỗi lớp: 2
 • Cấu hình electron: 1s2
  Viết gọn: 1s2

 • Trạng thái vật chất: khí
 • Khối lượng riêng: 0,0001785 g/cm3
 • Nhiệt độ nóng chảy: -272,20 oC (0,95 K)
 • Nhiệt độ sôi: -268,93 oC (4,22 K)
 • Nhiệt dung riêng: 5,193 J/g.K

Đồng vị bền
3He, 4He
Đồng vị không bền
5He, 6He, 7He, 8He, 9He, 10He