Wikibooks:Phòng thảo luận/Trợ giúp kỹ thuật

Tủ sách mở Wikibooks
Các phòng thảo luận Wikibooks
Thảo luận Biểu quyết
Trợ giúp | Sách | Đề xuất | Quản lý viên Đề cử nội dung chọn lọc | Xóa | Khôi phục | Nhập | Quyền hạn | Đổi tên

Chào mừng đến với Phòng thảo luận Trợ giúp kỹ thuật. Tại phòng này, các thành viên Wikibooks giúp đỡ lẫn nhau trong các vấn đề về cú pháp MediaWiki, CSS, JavaScript và những điều khác liên quan đến Wikibooks. Đây không phải là phòng thảo luận 'đa năng', trợ giúp về mọi vấn đề kỹ thuật.

Để thông báo lỗi hoặc đề nghị tính năng cho phần mềm MediaWiki, xin thăm Bugzilla.

Đề biết thêm thông tin về phần mềm MediaWiki, hoặc để tải về một bản của phần mềm này, xin thăm MediaWiki.

Chúng tôi cũng có 2 kênh IRC để hỗ trợ kỹ thuật: #mediawiki cho các vấn đề về phần mềm, và #wikimedia-tech cho máy chủ WMF hoặc các vấn đề lắp đặt cấu hình.