Danh sách tiểu hành tinh/100001–100100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
100001 1982 UC3 20/10/1982 Kitt Peak G. Aldering 4,4 km MPC · JPL
100002 1983 QC1 30/08/1983 Palomar J. Gibson 1,3 km MPC · JPL
100003 1983 RN3 01/09/1983 La Silla H. Debehogne 3,3 km MPC · JPL
100004 1983 VA 01/11/1983 IRAS IRAS 2,7 km MPC · JPL
100005 1986 RY 06/09/1986 Palomar E. F. Helin 1,7 km MPC · JPL
100006 1987 DA7 28/02/1987 La Silla H. Debehogne 2,1 km MPC · JPL
100007 Peters 1988 CP4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 7,5 km MPC · JPL
100008 1988 QZ 16/08/1988 Palomar C. S. Shoemaker 2,3 km MPC · JPL
100009 1988 RQ4 01/09/1988 La Silla H. Debehogne 1,5 km MPC · JPL
100010 1988 RN12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 8,1 km MPC · JPL
100011 1988 VE3 11/11/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,8 km MPC · JPL
100012 1989 BC1 25/01/1989 Kleť A. Mrkos 6,2 km MPC · JPL
100013 1989 CD3 04/02/1989 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
100014 1989 SR4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
100015 1989 SR7 28/09/1989 Palomar C. S. Shoemaker 2,1 km MPC · JPL
100016 1989 SD8 28/09/1989 Palomar C. S. Shoemaker 2,3 km MPC · JPL
100017 1989 TN2 03/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
100018 1989 TA5 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
100019 Gregorianik 1989 UO7 23/10/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,3 km MPC · JPL
100020 1990 QH4 23/08/1990 Palomar H. E. Holt 3,6 km MPC · JPL
100021 1990 QV7 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
100022 1990 SG5 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
100023 1990 SH5 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
100024 1990 SW6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
100025 1990 SY6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
100026 1990 ST9 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
100027 Hannaharendt 1990 TR3 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,4 km MPC · JPL
100028 von Canstein 1990 TZ9 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 6,4 km MPC · JPL
100029 Varnhagen 1990 TQ10 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 5,6 km MPC · JPL
100030 1990 WN1 18/11/1990 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
100031 1991 FM2 20/03/1991 La Silla H. Debehogne 5,6 km MPC · JPL
100032 1991 GU6 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
100033 Taizé 1991 GV10 09/04/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 7,0 km MPC · JPL
100034 1991 PN1 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
100035 1991 PO8 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 6,5 km MPC · JPL
100036 1991 PM14 06/08/1991 Palomar H. E. Holt 1,4 km MPC · JPL
100037 1991 RM 04/09/1991 Palomar E. F. Helin 5,4 km MPC · JPL
100038 1991 RD13 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,2 km MPC · JPL
100039 1991 RO16 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 1,6 km MPC · JPL
100040 1991 RQ17 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 9,4 km MPC · JPL
100041 1991 RJ28 08/09/1991 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
100042 1991 SJ2 16/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,4 km MPC · JPL
100043 1991 SE3 29/09/1991 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
100044 1991 TX 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,8 km MPC · JPL
100045 1991 TK1 05/10/1991 Palomar C. S. Shoemaker 3,9 km MPC · JPL
100046 Worms 1991 TT6 02/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,4 km MPC · JPL
100047 Leobaeck 1991 TU6 02/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,8 km MPC · JPL
100048 1991 TE14 02/10/1991 Palomar C. P. de Saint-Aignan 9,3 km MPC · JPL
100049 Césarann 1991 TD15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
100050 Carloshernandez 1991 TR15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 2,2 km MPC · JPL
100051 Davidhernandez 1991 TC16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
100052 1991 VP5 07/11/1991 Palomar C. S. Shoemaker 6,5 km MPC · JPL
100053 1992 AR2 02/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
100054 1992 BG4 29/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100055 1992 BK4 29/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
100056 1992 DZ3 29/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
100057 1992 DE10 29/02/1992 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
100058 1992 EH 05/03/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
100059 1992 EE4 01/03/1992 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
100060 1992 ET4 01/03/1992 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
100061 1992 EL5 01/03/1992 La Silla UESAC 4,7 km MPC · JPL
100062 1992 EH9 02/03/1992 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
100063 1992 EY13 02/03/1992 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
100064 1992 EL20 01/03/1992 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
100065 1992 ES25 08/03/1992 La Silla UESAC 4,6 km MPC · JPL
100066 1992 EV25 08/03/1992 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
100067 1992 EY26 02/03/1992 La Silla UESAC 3,5 km MPC · JPL
100068 1992 EH28 08/03/1992 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
100069 1992 ED29 02/03/1992 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
100070 1992 EX29 03/03/1992 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
100071 1992 ET30 01/03/1992 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
100072 1992 EY30 01/03/1992 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
100073 1992 EV31 01/03/1992 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
100074 1992 OB2 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
100075 1992 PS1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
100076 1992 PT1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
100077 Tertzakian 1992 PZ6 07/08/1992 Palomar A. Lowe 3,7 km MPC · JPL
100078 1992 RZ2 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
100079 1992 RZ4 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
100080 1992 RY6 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
100081 1992 SU8 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
100082 1992 SA10 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
100083 1992 SA13 30/09/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,3 km MPC · JPL
100084 1992 SY13 26/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,4 km MPC · JPL
100085 1992 UY4 25/10/1992 Palomar C. S. Shoemaker 980 m MPC · JPL
100086 1992 UG7 18/10/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
100087 1993 BW9 22/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
100088 1993 DC 18/02/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
100089 1993 FW2 23/03/1993 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
100090 1993 FX5 17/03/1993 La Silla UESAC 4,6 km MPC · JPL
100091 1993 FT6 17/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
100092 1993 FK8 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
100093 1993 FL10 17/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
100094 1993 FJ13 17/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
100095 1993 FN13 17/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
100096 1993 FG18 17/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
100097 1993 FK19 17/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
100098 1993 FZ19 17/03/1993 La Silla UESAC 4,3 km MPC · JPL
100099 1993 FG21 21/03/1993 La Silla UESAC 4,8 km MPC · JPL
100100 1993 FB25 21/03/1993 La Silla UESAC 5,0 km MPC · JPL