Danh sách tiểu hành tinh/99801–99900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
99801 2002 LP10 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
99802 2002 LQ11 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99803 2002 LL13 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
99804 2002 LL14 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99805 2002 LY16 06/06/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
99806 2002 LN17 06/06/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
99807 2002 LU18 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
99808 2002 LE20 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99809 2002 LW20 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
99810 2002 LD22 08/06/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
99811 2002 LF25 03/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99812 2002 LW31 08/06/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
99813 2002 LT34 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
99814 2002 LS43 10/06/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
99815 2002 LR45 06/06/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
99816 2002 LH49 05/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
99817 2002 LP50 07/06/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
99818 2002 LO51 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99819 2002 LH52 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99820 2002 LG56 15/06/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
99821 2002 LC57 10/06/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
99822 2002 MA 16/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
99823 2002 ME2 16/06/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
99824 Polnareff 2002 MN3 29/06/2002 Vicques M. Ory 2,6 km MPC · JPL
99825 2002 NK7 12/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 8,5 km MPC · JPL
99826 2002 NJ8 09/07/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
99827 2002 NR9 03/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
99828 2002 NS9 03/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
99829 2002 NV9 03/07/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
99830 2002 NQ10 04/07/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
99831 2002 NH11 04/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
99832 2002 NL14 04/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
99833 2002 NY18 09/07/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
99834 2002 NX19 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99835 2002 NQ20 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99836 2002 NW20 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
99837 2002 NJ21 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
99838 2002 NX23 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99839 2002 NF25 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
99840 2002 NN28 12/07/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
99841 2002 NX32 13/07/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
99842 2002 NT33 13/07/2002 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
99843 2002 NT34 09/07/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
99844 2002 NR41 14/07/2002 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
99845 2002 NP42 15/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
99846 2002 NK45 13/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
99847 2002 NV46 13/07/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
99848 2002 NY49 13/07/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
99849 2002 NP51 05/07/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
99850 2002 NS52 14/07/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
99851 2002 OA3 17/07/2002 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
99852 2002 OL8 19/07/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
99853 2002 OG9 21/07/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
99854 2002 OD10 21/07/2002 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
99855 2002 OG10 21/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
99856 2002 OS11 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
99857 2002 OU15 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
99858 2002 OX20 22/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
99859 2002 OG21 22/07/2002 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
99860 2002 OL21 23/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
99861 Tscharnuter 2002 OV24 29/07/2002 Palomar S. F. Hönig 3,1 km MPC · JPL
99862 Kenlevin 2002 OD25 23/07/2002 Palomar S. F. Hönig 7,3 km MPC · JPL
99863 Winnewisser 2002 OV25 23/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
99864 2002 OF26 23/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
99865 2002 PN20 06/08/2002 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
99866 2002 PX22 06/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
99867 2002 PE24 06/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
99868 2002 PD30 06/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
99869 2002 PF46 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99870 2002 PZ47 10/08/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
99871 2002 PB53 08/08/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
99872 2002 PL53 08/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
99873 2002 PA54 08/08/2002 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
99874 2002 PU70 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
99875 2002 PE72 12/08/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
99876 2002 PB74 12/08/2002 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
99877 2002 PB78 11/08/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
99878 2002 PW83 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
99879 2002 PO85 10/08/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
99880 2002 PT91 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
99881 2002 PX91 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
99882 2002 PD94 11/08/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
99883 2002 PP134 14/08/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
99884 2002 PF135 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
99885 2002 PR157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 6,4 km MPC · JPL
99886 2002 PV158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,7 km MPC · JPL
99887 2002 PC159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,8 km MPC · JPL
99888 2002 PK164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,4 km MPC · JPL
99889 2002 PS164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 8,3 km MPC · JPL
99890 2002 PZ164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,2 km MPC · JPL
99891 Donwells 2002 PG165 09/08/2002 Haleakala A. Lowe 5,1 km MPC · JPL
99892 2002 QL 16/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,3 km MPC · JPL
99893 2002 QX 16/08/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
99894 2002 QR1 16/08/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
99895 2002 QS5 16/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
99896 2002 QO7 16/08/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
99897 2002 QO14 26/08/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
99898 2002 QF32 29/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
99899 2002 QJ32 29/08/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
99900 2002 QL32 29/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL