Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/85801–85900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
85801 1998 VL54 14/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
85802 1998 VK55 10/11/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
85803 1998 WS4 18/11/1998 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
85804 1998 WQ5 19/11/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85805 1998 WS6 24/11/1998 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., P. M. Motl 3,9 km MPC · JPL
85806 1998 WG8 25/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
85807 1998 WR10 21/11/1998 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
85808 1998 WF12 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85809 1998 WU12 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
85810 1998 WV14 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85811 1998 WD17 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
85812 1998 WR22 18/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
85813 1998 WY26 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
85814 1998 WF31 19/11/1998 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
85815 1998 WX41 24/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
85816 1998 XG 08/12/1998 Kleť Kleť Obs. 1,5 km MPC · JPL
85817 1998 XB1 07/12/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
85818 1998 XM4 10/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85819 1998 XF9 12/12/1998 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 1,7 km MPC · JPL
85820 1998 XP9 14/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
85821 1998 XQ10 15/12/1998 Caussols ODAS 4,1 km MPC · JPL
85822 1998 XC17 08/12/1998 Caussols ODAS 12 km MPC · JPL
85823 1998 XM19 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
85824 1998 XV20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
85825 1998 XL24 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
85826 1998 XA40 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
85827 1998 XA47 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
85828 1998 XN53 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
85829 1998 XW56 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85830 1998 XB59 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
85831 1998 XL64 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
85832 1998 XR64 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
85833 1998 XD68 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
85834 1998 XM74 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85835 1998 XB81 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
85836 1998 YF2 17/12/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
85837 1998 YM2 17/12/1998 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
85838 1998 YU2 17/12/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
85839 1998 YO4 17/12/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
85840 1998 YR4 18/12/1998 Kleť Kleť Obs. 5,1 km MPC · JPL
85841 1998 YR6 20/12/1998 Ondřejov A. Kolář, L. Kotková 2,4 km MPC · JPL
85842 1998 YK7 22/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
85843 1998 YT9 25/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,3 km MPC · JPL
85844 1998 YN16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
85845 1998 YP16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
85846 1998 YP20 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
85847 1998 YA28 19/12/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
85848 1998 YP29 28/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
85849 1999 AW 07/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
85850 1999 AR2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
85851 1999 AS4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,8 km MPC · JPL
85852 1999 AA5 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
85853 1999 AB12 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
85854 1999 AE13 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
85855 1999 AN15 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
85856 1999 AT19 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
85857 1999 AK24 15/01/1999 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 2,8 km MPC · JPL
85858 1999 AJ26 09/01/1999 Uenohara N. Kawasato 2,6 km MPC · JPL
85859 1999 AY27 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
85860 1999 AY28 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
85861 1999 AJ33 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
85862 1999 AF34 13/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
85863 1999 BG 16/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
85864 1999 BJ7 21/01/1999 Kleť Kleť Obs. 1,7 km MPC · JPL
85865 1999 BW8 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
85866 1999 BV9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
85867 1999 BY9 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 850 m MPC · JPL
85868 1999 BZ9 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
85869 1999 BK10 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
85870 1999 BF18 16/01/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
85871 1999 BN30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
85872 1999 BH31 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
85873 1999 CE1 05/02/1999 Gekko T. Kagawa 1,9 km MPC · JPL
85874 1999 CJ4 09/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
85875 1999 CR5 12/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
85876 1999 CQ7 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
85877 1999 CD8 13/02/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 1,5 km MPC · JPL
85878 Guzik 1999 CF8 13/02/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., E. Kandler 1,4 km MPC · JPL
85879 1999 CO10 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
85880 1999 CL14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
85881 1999 CC19 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
85882 1999 CA25 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
85883 1999 CS27 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
85884 1999 CO28 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
85885 1999 CS30 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
85886 1999 CN35 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
85887 1999 CE36 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
85888 1999 CG40 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
85889 1999 CH40 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
85890 1999 CA45 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
85891 1999 CH45 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
85892 1999 CH47 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
85893 1999 CE48 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
85894 1999 CH48 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
85895 1999 CS48 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
85896 1999 CJ49 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
85897 1999 CA50 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85898 1999 CS51 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
85899 1999 CS53 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
85900 1999 CQ57 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL