Danh sách tiểu hành tinh/47001–47100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
47001 1998 TA35 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
47002 Harlingten 1998 UQ2 20/10/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
47003 1998 UF7 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
47004 1998 UZ7 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
47005 Chengmaolan 1998 UP8 16/10/1998 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
47006 1998 UL10 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
47007 1998 UL16 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
47008 1998 UW16 27/10/1998 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
47009 1998 UY16 27/10/1998 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
47010 1998 UD20 28/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,2 km MPC · JPL
47011 1998 UQ23 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
47012 1998 UZ26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
47013 1998 UZ27 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 8,5 km MPC · JPL
47014 1998 UJ40 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
47015 1998 VW 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47016 1998 VU3 10/11/1998 Caussols ODAS 5,7 km MPC · JPL
47017 1998 VE4 11/11/1998 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
47018 1998 VT4 11/11/1998 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
47019 1998 VM5 08/11/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,1 km MPC · JPL
47020 1998 VP9 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
47021 1998 VR12 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47022 1998 VK14 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47023 1998 VZ16 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47024 1998 VV19 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
47025 1998 VT20 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
47026 1998 VS21 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
47027 1998 VX29 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
47028 1998 VG31 12/11/1998 Gekko T. Kagawa 3,8 km MPC · JPL
47029 1998 VO31 12/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
47030 1998 VG32 12/11/1998 Zeno T. Stafford 3,7 km MPC · JPL
47031 1998 VX38 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47032 1998 VW52 13/11/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47033 1998 VW53 14/11/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47034 1998 VP54 14/11/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
47035 1998 WS 17/11/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
47036 1998 WP1 18/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
47037 1998 WM2 17/11/1998 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
47038 Majoni 1998 WQ2 17/11/1998 Pianoro V. Goretti 6,7 km MPC · JPL
47039 1998 WA3 19/11/1998 Caussols ODAS 9,2 km MPC · JPL
47040 1998 WB3 19/11/1998 Caussols ODAS 9,8 km MPC · JPL
47041 1998 WO3 19/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,4 km MPC · JPL
47042 1998 WP3 19/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
47043 1998 WX3 18/11/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47044 Mcpainter 1998 WS7 16/11/1998 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 3,5 km MPC · JPL
47045 Seandaniel 1998 WK9 29/11/1998 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 4,0 km MPC · JPL
47046 1998 WM9 26/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
47047 1998 WX12 21/11/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
47048 1998 WW18 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47049 1998 WT19 25/11/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
47050 1998 WN20 18/11/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
47051 1998 XZ 07/12/1998 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
47052 1998 XE1 07/12/1998 Caussols ODAS 3,0 km MPC · JPL
47053 1998 XH1 07/12/1998 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
47054 1998 XX1 07/12/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
47055 1998 XH5 10/12/1998 High Point D. K. Chesney 8,5 km MPC · JPL
47056 1998 XP7 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,8 km MPC · JPL
47057 1998 XM12 09/12/1998 Xinglong SCAP 5,0 km MPC · JPL
47058 1998 XC15 15/12/1998 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
47059 1998 XX20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
47060 1998 XX33 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
47061 1998 XZ43 14/12/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
47062 1998 XH52 14/12/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
47063 1998 XX52 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47064 1998 XT53 14/12/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
47065 1998 XC55 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
47066 1998 XN57 15/12/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
47067 1998 XB62 15/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
47068 1998 XJ62 09/12/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47069 1998 XC73 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
47070 1998 XF77 15/12/1998 Granville R. G. Davis 6,7 km MPC · JPL
47071 1998 XO77 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47072 1998 XM79 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47073 1998 XP95 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
47074 1998 XV95 15/12/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47075 1998 YB 16/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 9,8 km MPC · JPL
47076 1998 YV 16/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 9,8 km MPC · JPL
47077 Yuji 1998 YC1 16/12/1998 Kuma Kogen A. Nakamura 13 km MPC · JPL
47078 1998 YS2 17/12/1998 Caussols ODAS 16 km MPC · JPL
47079 1998 YA3 16/12/1998 Uenohara N. Kawasato 7,7 km MPC · JPL
47080 1998 YA7 22/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,2 km MPC · JPL
47081 1998 YV9 25/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 6,7 km MPC · JPL
47082 1998 YA15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
47083 1998 YG22 29/12/1998 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 4,5 km MPC · JPL
47084 1999 AQ 04/01/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,1 km MPC · JPL
47085 1999 AW2 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
47086 Shinseiko 1999 AO3 10/01/1999 Hadano Obs. A. Asami 11 km MPC · JPL
47087 1999 AY3 10/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
47088 1999 AB7 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
47089 1999 AC7 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
47090 1999 AJ7 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
47091 1999 AP9 10/01/1999 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
47092 1999 AB10 13/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
47093 1999 AF21 10/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,1 km MPC · JPL
47094 1999 AW21 15/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
47095 1999 AQ25 15/01/1999 Caussols ODAS 7,6 km MPC · JPL
47096 1999 AX25 15/01/1999 Mallorca R. Pacheco, Á. López J. 11 km MPC · JPL
47097 1999 AE26 15/01/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 9,8 km MPC · JPL
47098 1999 AM28 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
47099 1999 AO37 08/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
47100 1999 BB10 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL