Danh sách tiểu hành tinh/46801–46900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
46801 1998 KP29 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
46802 1998 KX30 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46803 1998 KL33 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
46804 1998 KH34 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46805 1998 KX34 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46806 1998 KJ39 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
46807 1998 KT45 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46808 1998 KX45 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46809 1998 KD47 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46810 1998 KK47 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
46811 1998 KY47 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46812 1998 KO64 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
46813 1998 KQ64 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46814 1998 KS64 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46815 1998 MG3 21/06/1998 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 2,4 km MPC · JPL
46816 1998 MR13 24/06/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
46817 1998 MG16 24/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
46818 1998 MZ24 24/06/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
46819 1998 MH27 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46820 1998 MK28 24/06/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
46821 1998 MV31 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
46822 1998 MQ32 24/06/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
46823 1998 MN35 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46824 Tambora 1998 MT38 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
46825 1998 OJ2 25/07/1998 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
46826 1998 OC7 28/07/1998 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
46827 1998 OJ7 28/07/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
46828 1998 OU10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
46829 McMahon 1998 OS14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
46830 1998 PU 15/08/1998 Prescott P. G. Comba 3,6 km MPC · JPL
46831 1998 QH 17/08/1998 Prescott P. G. Comba 3,1 km MPC · JPL
46832 1998 QQ1 17/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 5,5 km MPC · JPL
46833 1998 QB8 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
46834 1998 QL11 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46835 1998 QR11 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46836 1998 QM12 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
46837 1998 QB13 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46838 1998 QS13 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46839 1998 QB14 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46840 1998 QZ17 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
46841 1998 QE19 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46842 1998 QK20 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46843 1998 QO22 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46844 1998 QW22 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46845 1998 QB24 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46846 1998 QN24 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46847 1998 QM26 25/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,5 km MPC · JPL
46848 1998 QQ35 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46849 1998 QD36 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46850 1998 QO37 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46851 1998 QN39 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
46852 1998 QC41 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
46853 1998 QC42 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46854 1998 QY42 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
46855 1998 QR44 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
46856 1998 QK45 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
46857 1998 QN45 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
46858 1998 QB50 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
46859 1998 QB51 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46860 1998 QP60 27/08/1998 Ondřejov L. Kotková 2,4 km MPC · JPL
46861 1998 QJ73 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
46862 1998 QP74 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
46863 1998 QE75 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
46864 1998 QV86 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
46865 1998 QZ86 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46866 1998 QW87 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
46867 1998 QN91 28/08/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
46868 1998 QM93 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
46869 1998 QC97 23/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46870 1998 QC100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
46871 1998 QF100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
46872 1998 QP101 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
46873 1998 QZ101 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
46874 1998 QC103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
46875 1998 QD104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
46876 1998 QV104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
46877 1998 RU 12/09/1998 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
46878 1998 RD4 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
46879 1998 RZ4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
46880 1998 RC5 15/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,0 km MPC · JPL
46881 1998 RU5 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
46882 1998 RL9 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
46883 1998 RT15 01/09/1998 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
46884 1998 RY16 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46885 1998 RR18 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46886 1998 RU29 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
46887 1998 RV29 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
46888 1998 RG37 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
46889 1998 RD43 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
46890 1998 RK48 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
46891 1998 RV50 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46892 1998 RJ51 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
46893 1998 RF52 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
46894 1998 RG52 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
46895 1998 RX52 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
46896 1998 RR53 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
46897 1998 RP55 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
46898 1998 RW57 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
46899 1998 RF60 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
46900 1998 RG60 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL