Danh sách tiểu hành tinh/44001–44100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44001 Jonquet 1997 RE3 06/09/1997 Pises Pises Obs. 6,6 km MPC · JPL
44002 1997 ST1 23/09/1997 Prescott P. G. Comba 4,9 km MPC · JPL
44003 1997 SZ2 23/09/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 8,1 km MPC · JPL
44004 1997 SS3 25/09/1997 Rand G. R. Viscome 2,5 km MPC · JPL
44005 Migliardi 1997 SY3 25/09/1997 Pianoro V. Goretti 5,7 km MPC · JPL
44006 1997 TF17 06/10/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,4 km MPC · JPL
44007 1997 TA25 07/10/1997 Lake Clear K. A. Williams 8,6 km MPC · JPL
44008 1997 TN25 11/10/1997 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
44009 1997 TB26 11/10/1997 Xinglong SCAP 7,4 km MPC · JPL
44010 1997 UH11 29/10/1997 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
44011 Juubichi 1997 UH15 29/10/1997 Nanyo T. Okuni 7,7 km MPC · JPL
44012 1997 UL22 26/10/1997 Chichibu N. Satō 1,5 km MPC · JPL
44013 Iidetenmomdai 1997 VB7 01/11/1997 Nanyo T. Okuni 6,4 km MPC · JPL
44014 1997 WT1 19/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
44015 1997 WD10 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
44016 Jimmypage 1997 WQ28 30/11/1997 Rolvenden M. Armstrong, C. Armstrong 9,5 km MPC · JPL
44017 1997 WV35 29/11/1997 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
44018 1997 WL36 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44019 1997 WO39 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
44020 1997 WS39 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
44021 1997 WU39 29/11/1997 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44022 1997 WB43 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
44023 1997 WO46 26/11/1997 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44024 1997 WP47 19/11/1997 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
44025 1997 XY11 06/12/1997 Burlington T. Handley 6,4 km MPC · JPL
44026 1997 YD11 25/12/1997 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
44027 Termain 1998 AD 02/01/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,4 km MPC · JPL
44028 1998 BD1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
44029 1998 BK4 21/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,1 km MPC · JPL
44030 1998 BQ11 23/01/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44031 1998 CO 03/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 2,2 km MPC · JPL
44032 1998 CD3 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
44033 Michez 1998 CB4 15/02/1998 Bologna San Vittore Obs. 2,2 km MPC · JPL
44034 1998 DB 17/02/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
44035 1998 DM6 22/02/1998 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
44036 1998 DO7 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
44037 1998 DD18 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
44038 1998 DQ27 21/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
44039 de Sahagún 1998 DS33 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
44040 1998 DA35 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
44041 1998 ER1 02/03/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
44042 1998 ES9 02/03/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
44043 1998 EW12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
44044 1998 EE13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
44045 1998 EA14 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
44046 1998 FS1 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
44047 1998 FL2 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44048 1998 FF4 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
44049 1998 FG4 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
44050 1998 FU11 24/03/1998 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
44051 1998 FP13 26/03/1998 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
44052 1998 FA16 28/03/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
44053 1998 FU20 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44054 1998 FR26 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44055 1998 FC30 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
44056 1998 FW36 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44057 1998 FW39 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44058 1998 FA40 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44059 1998 FP40 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44060 1998 FU42 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44061 1998 FJ43 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44062 1998 FK46 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44063 1998 FW50 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44064 1998 FN53 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44065 1998 FU54 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44066 1998 FH55 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44067 1998 FZ55 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44068 1998 FX58 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44069 1998 FG61 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44070 1998 FP61 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44071 1998 FR65 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44072 1998 FS65 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44073 1998 FV65 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44074 1998 FB66 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44075 1998 FB67 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44076 1998 FT69 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44077 1998 FW69 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44078 1998 FB70 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44079 1998 FK71 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44080 1998 FQ71 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44081 1998 FG75 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44082 1998 FH75 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44083 1998 FZ77 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44084 1998 FX78 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44085 1998 FG80 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44086 1998 FV83 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44087 1998 FG99 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44088 1998 FW101 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44089 1998 FZ101 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44090 1998 FT105 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44091 1998 FB106 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44092 1998 FJ106 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44093 1998 FF109 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44094 1998 FV109 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44095 1998 FS113 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44096 1998 FJ114 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44097 1998 FK115 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44098 1998 FB117 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44099 1998 FT117 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44100 1998 FX117 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL