Danh sách tiểu hành tinh/40901–41000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
40901 1999 TG143 07/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
40902 1999 TY143 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
40903 1999 TB144 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
40904 1999 TC144 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
40905 1999 TE148 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
40906 1999 TN148 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
40907 1999 TF149 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40908 1999 TW151 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40909 1999 TR152 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
40910 1999 TS152 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
40911 1999 TU152 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40912 1999 TX152 07/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
40913 1999 TZ152 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40914 1999 TH155 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40915 1999 TT155 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
40916 1999 TE156 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
40917 Pauljorden 1999 TW156 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
40918 1999 TG158 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
40919 Johntonry 1999 TF162 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
40920 1999 TD171 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40921 1999 TR171 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
40922 1999 TH172 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
40923 1999 TB173 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40924 1999 TB174 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
40925 1999 TL174 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40926 1999 TQ177 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
40927 1999 TZ185 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
40928 1999 TB187 12/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
40929 1999 TB188 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
40930 1999 TJ189 12/10/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
40931 1999 TX189 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40932 1999 TF191 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
40933 1999 TP192 12/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
40934 1999 TJ194 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
40935 1999 TO195 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
40936 1999 TP200 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
40937 1999 TQ200 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
40938 1999 TO205 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
40939 1999 TU209 14/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
40940 1999 TZ209 14/10/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
40941 1999 TS211 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
40942 1999 TZ212 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
40943 1999 TT213 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
40944 1999 TJ216 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
40945 1999 TX216 15/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
40946 1999 TK217 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
40947 1999 TJ218 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
40948 1999 TH228 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
40949 1999 TQ228 02/10/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
40950 1999 TQ229 05/10/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
40951 1999 TO230 04/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
40952 1999 TD231 05/10/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
40953 1999 TB237 03/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
40954 1999 TQ238 04/10/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
40955 1999 TQ241 04/10/1999 Catalina CSS 8,4 km MPC · JPL
40956 1999 TZ241 04/10/1999 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
40957 1999 TR242 04/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
40958 1999 TV242 04/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
40959 1999 TB243 04/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
40960 1999 TL244 07/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
40961 1999 TV247 08/10/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
40962 1999 TW247 08/10/1999 Catalina CSS 9,9 km MPC · JPL
40963 1999 TZ247 08/10/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
40964 1999 TE248 08/10/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
40965 1999 TH249 09/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
40966 1999 TM250 09/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
40967 1999 TC251 05/10/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
40968 1999 TO254 08/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
40969 1999 TR258 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40970 1999 TK261 14/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
40971 1999 TY264 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40972 1999 TL267 03/10/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
40973 1999 TL269 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
40974 1999 TS269 03/10/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
40975 1999 TU269 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40976 1999 TV272 03/10/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
40977 1999 TD279 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
40978 1999 TN279 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
40979 1999 TL280 08/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
40980 1999 TO282 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40981 Stephenholland 1999 TL284 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
40982 1999 TR285 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
40983 1999 TB286 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
40984 1999 TL288 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40985 1999 TM288 10/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
40986 1999 TY292 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
40987 1999 TJ293 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
40988 1999 TN311 07/10/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
40989 1999 UO 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,4 km MPC · JPL
40990 1999 UW 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
40991 1999 UA1 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
40992 1999 UL1 18/10/1999 High Point D. K. Chesney 7,6 km MPC · JPL
40993 1999 UF2 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
40994 Tekaridake 1999 UZ2 20/10/1999 Mishima M. Akiyama 4,6 km MPC · JPL
40995 1999 UC4 27/10/1999 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 2,6 km MPC · JPL
40996 1999 UO5 28/10/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
40997 1999 UE6 27/10/1999 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
40998 1999 US7 29/10/1999 Catalina CSS 9,3 km MPC · JPL
40999 1999 UU8 29/10/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
41000 1999 UB9 29/10/1999 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL