Danh sách tiểu hành tinh/41001–41100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41001 1999 UG9 29/10/1999 Catalina CSS 8,3 km MPC · JPL
41002 1999 UW12 29/10/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
41003 1999 UZ12 29/10/1999 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
41004 1999 UA13 29/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
41005 1999 UJ13 29/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
41006 1999 UM13 29/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
41007 1999 UN14 29/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
41008 1999 UR14 29/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
41009 1999 UG15 29/10/1999 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
41010 1999 UN15 29/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
41011 1999 UB16 29/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
41012 1999 UD17 30/10/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
41013 1999 UH22 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
41014 1999 UP23 28/10/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
41015 1999 UB24 28/10/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
41016 1999 UR24 28/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
41017 1999 UJ26 30/10/1999 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
41018 1999 UB27 31/10/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
41019 1999 UV29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
41020 1999 UO30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
41021 1999 UL32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
41022 1999 UZ36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
41023 1999 UT38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
41024 1999 UW38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
41025 1999 UY38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
41026 1999 UC40 16/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
41027 1999 UP44 30/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
41028 1999 UL45 31/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
41029 1999 UY45 31/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
41030 Mariawomack 1999 UQ46 31/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
41031 1999 UA47 29/10/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
41032 1999 UC48 30/10/1999 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
41033 1999 UW48 31/10/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
41034 1999 UJ49 31/10/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
41035 1999 UT50 30/10/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
41036 1999 UH51 31/10/1999 Catalina CSS 8,5 km MPC · JPL
41037 1999 US51 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
41038 1999 UX52 31/10/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
41039 1999 UX56 29/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
41040 1999 VR 02/11/1999 Oohira T. Urata 7,5 km MPC · JPL
41041 1999 VV1 04/11/1999 Gekko T. Kagawa 5,0 km MPC · JPL
41042 1999 VB2 03/11/1999 Dynic A. Sugie 18 km MPC · JPL
41043 1999 VW4 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
41044 1999 VW6 08/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,9 km MPC · JPL
41045 1999 VX6 08/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,9 km MPC · JPL
41046 1999 VZ6 08/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,1 km MPC · JPL
41047 1999 VP7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
41048 1999 VQ7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,4 km MPC · JPL
41049 Van Citters 1999 VC9 09/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,3 km MPC · JPL
41050 1999 VF9 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,4 km MPC · JPL
41051 1999 VR10 09/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
41052 1999 VJ16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
41053 1999 VH18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
41054 1999 VL18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
41055 1999 VD20 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,4 km MPC · JPL
41056 1999 VX20 09/11/1999 Monte Agliale M. Ziboli 4,5 km MPC · JPL
41057 1999 VU22 12/11/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 7,0 km MPC · JPL
41058 1999 VC24 08/11/1999 Majorca R. Pacheco, Á. López J. 9,0 km MPC · JPL
41059 1999 VC26 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
41060 1999 VB28 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41061 1999 VD28 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
41062 1999 VC29 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41063 1999 VE29 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
41064 1999 VK29 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
41065 1999 VR29 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41066 1999 VO31 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41067 1999 VG32 03/11/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
41068 1999 VO32 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41069 1999 VJ33 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41070 1999 VS34 03/11/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
41071 1999 VY36 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41072 1999 VX38 10/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41073 1999 VG39 10/11/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41074 1999 VL40 13/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
41075 1999 VG43 01/11/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
41076 1999 VH43 01/11/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
41077 1999 VT43 01/11/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
41078 1999 VB44 03/11/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
41079 1999 VP45 04/11/1999 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
41080 1999 VX45 04/11/1999 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
41081 1999 VW47 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
41082 1999 VQ48 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
41083 1999 VO50 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41084 1999 VC52 03/11/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
41085 1999 VL55 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41086 1999 VU55 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41087 1999 VS56 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41088 1999 VO57 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41089 1999 VM58 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
41090 1999 VS59 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
41091 1999 VY59 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41092 1999 VD60 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
41093 1999 VR60 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41094 1999 VH61 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41095 1999 VK61 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41096 1999 VN61 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41097 1999 VO61 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
41098 1999 VG63 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41099 1999 VL64 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41100 1999 VW64 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL