Danh sách tiểu hành tinh/32901–33000

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
32901 1994 PB9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 9,5 km MPC · JPL
32902 1994 PC10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
32903 1994 PN17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
32904 1994 PU24 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 7,6 km MPC · JPL
32905 1994 PX32 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
32906 1994 RH 02/09/1994 Palomar E. F. Helin, K. J. Lawrence 2,5 km MPC · JPL
32907 1994 RL2 01/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
32908 1994 SE2 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
32909 1994 TS 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,3 km MPC · JPL
32910 1994 TE15 13/10/1994 Kiyosato S. Otomo 3,0 km MPC · JPL
32911 Cervara 1994 VX 04/11/ 1994 Colleverde V. S. Casulli 1,9 km MPC · JPL
32912 1994 WS2 30/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
32913 1994 YV3 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
32914 1995 AG1 06/01/1995 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 3,5 km MPC · JPL
32915 1995 BD2 30/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
32916 1995 CL 01/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
32917 1995 CM 01/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
32918 1995 CZ 03/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
32919 1995 CJ1 03/02/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,7 km MPC · JPL
32920 1995 CH2 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
32921 1995 EV 09/03/1995 Stroncone Santa Lucia Obs. 3,6 km MPC · JPL
32922 1995 EM2 01/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
32923 1995 GF3 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
32924 1995 GF6 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
32925 1995 KF 24/05/1995 Catalina Station C. W. Hergenrother 2,9 km MPC · JPL
32926 1995 ME1 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
32927 1995 OY3 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
32928 Xiejialin 1995 QZ 20/08/1995 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
32929 1995 QY9 31/08/1995 Mauna Kea D. C. Jewitt, J. Chen 93 km MPC · JPL
32930 1995 SC4 24/09/1995 Church Stretton S. P. Laurie 7,3 km MPC · JPL
32931 Ferioli 1995 SY4 26/09/1995 Sormano P. Sicoli, P. Ghezzi 7,3 km MPC · JPL
32932 1995 SX15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
32933 1995 SF21 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
32934 1995 SP25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
32935 1995 SV43 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
32936 1995 SA44 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
32937 1995 TT 13/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 9,9 km MPC · JPL
32938 Ivanopaci 1995 TP2 15/10/1995 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 3,7 km MPC · JPL
32939 Nasimi 1995 UN2 24/10/1995 Kleť Kleť Obs. 6,4 km MPC · JPL
32940 1995 UW4 26/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
32941 1995 UY4 24/10/1995 Sormano A. Testa, G. Ventre 5,8 km MPC · JPL
32942 1995 UD7 27/10/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,2 km MPC · JPL
32943 Sandyryan 1995 VK2 13/11/ 1995 Haleakala AMOS 5,7 km MPC · JPL
32944 Gussalli 1995 WC3 19/11/ 1995 Sormano P. Sicoli, F. Manca 8,4 km MPC · JPL
32945 Lecce 1995 WR5 24/11/ 1995 Colleverde V. S. Casulli 5,0 km MPC · JPL
32946 1995 WZ17 17/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
32947 1995 YH2 23/12/1995 Sudbury D. di Cicco 4,3 km MPC · JPL
32948 1995 YA6 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
32949 1996 AR3 14/01/1996 Haleakala AMOS 5,8 km MPC · JPL
32950 1996 CA1 10/02/1996 Xinglong SCAP 12 km MPC · JPL
32951 1996 FA2 20/03/1996 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
32952 1996 FA16 22/03/1996 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
32953 1996 GF19 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
32954 1996 GP20 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
32955 1996 HC2 24/04/1996 Moriyama Y. Ikari 2,0 km MPC · JPL
32956 1996 HR18 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
32957 1996 HX20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
32958 1996 HU24 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
32959 1996 HB25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
32960 1996 NO4 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
32961 1996 PS 09/08/1996 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
32962 1996 PH1 11/08/1996 Rand G. R. Viscome 2,6 km MPC · JPL
32963 1996 PJ1 11/08/1996 Rand G. R. Viscome 2,2 km MPC · JPL
32964 1996 PS3 09/08/1996 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
32965 1996 PX4 15/08/1996 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
32966 1996 PE5 15/08/1996 Rand G. R. Viscome 2,5 km MPC · JPL
32967 1996 PG7 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
32968 1996 PK8 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
32969 Motohikosato 1996 PP9 06/08/1996 Nanyo T. Okuni 4,7 km MPC · JPL
32970 1996 QX 19/08/1996 Kleť Kleť Obs. 1,9 km MPC · JPL
32971 1996 RQ10 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
32972 1996 SB2 17/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
32973 1996 TN11 11/10/1996 Kitami K. Endate 3,6 km MPC · JPL
32974 1996 TX16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
32975 1996 TR23 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
32976 1996 VK 03/11/ 1996 Oohira T. Urata 4,6 km MPC · JPL
32977 1996 VR4 13/11/ 1996 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
32978 1996 VG7 09/11/ 1996 Xinglong SCAP 7,4 km MPC · JPL
32979 1996 VH7 09/11/ 1996 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
32980 1996 VH25 10/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
32981 1996 VO27 11/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
32982 1996 VD38 02/11/ 1996 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
32983 1996 WU2 27/11/ 1996 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
32984 1996 XX 01/12/1996 Chichibu N. Satō 3,1 km MPC · JPL
32985 1996 XN3 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
32986 1996 XQ6 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
32987 Uyuni 1996 XB9 04/12/1996 Colleverde V. S. Casulli 3,5 km MPC · JPL
32988 1996 XK19 08/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
32989 1996 XA24 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
32990 Sayo-hime 1996 YD3 30/12/1996 Chichibu N. Satō 7,9 km MPC · JPL
32991 1997 AC3 04/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
32992 1997 AN3 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
32993 1997 AX6 09/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,2 km MPC · JPL
32994 1997 AT21 11/01/1997 Xinglong SCAP 7,7 km MPC · JPL
32995 1997 BS1 29/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
32996 1997 CV 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
32997 1997 CG3 03/02/1997 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
32998 1997 CK5 01/02/1997 Chichibu N. Satō 3,9 km MPC · JPL
32999 1997 CY27 06/02/1997 Xinglong SCAP 16 km MPC · JPL
33000 Chenjiansheng 1997 CJ28 11/02/1997 Xinglong SCAP 7,0 km MPC · JPL