Danh sách tiểu hành tinh/32001–32100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
32001 Golbin 2000 HF51 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
32002 Gorokhovsky 2000 HK51 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32003 2000 HN51 29/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
32004 2000 HR51 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
32005 Roberthalfon 2000 HG52 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
32006 Hallisey 2000 HM52 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
32007 Amirhelmy 2000 HY52 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
32008 Adriángalád 2000 HM53 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
32009 2000 HN54 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
32010 2000 HW54 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
32011 2000 HF56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
32012 2000 HE57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
32013 2000 HJ57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
32014 Bida 2000 HL64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
32015 2000 HC67 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32016 2000 HC76 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
32017 2000 HC77 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
32018 Robhenning 2000 HD78 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
32019 Krithikaiyer 2000 HK83 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
32020 2000 HZ87 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
32021 Lilyjenkins 2000 HE88 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
32022 Sarahjenkins 2000 HH88 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
32023 2000 HO89 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
32024 2000 HP89 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
32025 Karanjerath 2000 HX89 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
32026 2000 HQ90 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
32027 2000 HO100 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
32028 2000 JU12 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
32029 2000 JJ14 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
32030 2000 JX14 06/05/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
32031 Joyjin 2000 JC16 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
32032 Askandola 2000 JG16 05/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
32033 Arjunkapoor 2000 JV16 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32034 Sophiakorner 2000 JE17 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
32035 2000 JS18 03/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
32036 2000 JP19 04/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
32037 Deepikakurup 2000 JZ21 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
32038 Kwiecinski 2000 JN22 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32039 2000 JO23 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
32040 2000 JH26 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
32041 2000 JP26 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
32042 2000 JZ26 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
32043 2000 JO27 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
32044 Lakmazaheri 2000 JB28 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32045 2000 JD28 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
32046 2000 JR28 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
32047 Wenjiali 2000 JW28 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
32048 Kathyliu 2000 JM31 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
32049 Jonathanma 2000 JJ32 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
32050 2000 JA37 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
32051 Sadhikamalladi 2000 JF37 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
32052 Diyamathur 2000 JJ37 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
32053 Demetrimaxim 2000 JN37 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
32054 Musunuri 2000 JT37 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
32055 2000 JS39 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
32056 Abrarnadroo 2000 JM41 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
32057 Ethannovek 2000 JT41 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
32058 Charlesnoyes 2000 JW43 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
32059 Ruchipandya 2000 JE44 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
32060 Wyattpontius 2000 JN46 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
32061 2000 JK48 09/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
32062 Amolpunjabi 2000 JQ49 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
32063 Pusapaty 2000 JF51 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
32064 2000 JU51 09/05/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
32065 Radulovacki 2000 JC52 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
32066 Ramayya 2000 JK52 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
32067 Ranganathan 2000 JW56 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
32068 2000 JE58 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
32069 Mayarao 2000 JS60 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
32070 Michaelretchin 2000 JC61 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32071 Matthewretchin 2000 JG61 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
32072 Revanur 2000 JL61 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
32073 Cassidyryan 2000 JT61 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
32074 Kevinsadhu 2000 JF64 10/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32075 2000 JU66 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
32076 2000 JA70 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
32077 2000 JW72 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
32078 Jamesavoldelli 2000 JQ75 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
32079 Hughsavoldelli 2000 JT75 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
32080 Sanashareef 2000 JG77 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
32081 2000 JT77 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
32082 Sominsky 2000 JH83 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
32083 2000 KO 24/05/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,9 km MPC · JPL
32084 2000 KP5 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
32085 Tomback 2000 KD8 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
32086 Viviannetu 2000 KV17 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
32087 Vemulapalli 2000 KB25 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
32088 Liamwallace 2000 KE25 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
32089 Wojtania 2000 KO28 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
32090 Craigworley 2000 KC29 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
32091 Jasonwu 2000 KE30 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
32092 Brianxia 2000 KG31 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
32093 Zhengyan 2000 KQ31 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
32094 2000 KX32 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
32095 2000 KG38 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
32096 Puckett 2000 KO38 27/05/2000 Anza M. Collins, M. White 2,9 km MPC · JPL
32097 2000 KN39 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
32098 2000 KB43 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
32099 2000 KA48 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
32100 2000 KU48 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL