Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/29801–29900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
29801 1999 CX84 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
29802 Rikhavshah 1999 CD86 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
29803 Michaelshao 1999 CQ87 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
29804 Idansharon 1999 CH90 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
29805 Bradleysloop 1999 CK91 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
29806 Eviesobczak 1999 CQ98 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
29807 1999 CR99 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
29808 Youssoliman 1999 CK100 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
29809 1999 CQ103 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
29810 1999 CF106 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
29811 1999 CK109 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
29812 Aaronsolomon 1999 CS110 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
29813 1999 CF111 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
29814 1999 CU111 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
29815 1999 CG112 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
29816 1999 CS113 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
29817 1999 CG117 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
29818 Aryosorayya 1999 CM117 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
29819 1999 CD128 11/02/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
29820 1999 CW149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,5 km MPC · JPL
29821 1999 DP1 17/02/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 7,0 km MPC · JPL
29822 1999 DS2 19/02/1999 Zeno T. Stafford 4,5 km MPC · JPL
29823 1999 DS3 20/02/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 7,3 km MPC · JPL
29824 Kalmančok 1999 DU3 23/02/1999 Modra L. Kornoš, J. Tóth 5,0 km MPC · JPL
29825 Dunyazade 1999 DB4 20/02/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,6 km MPC · JPL
29826 1999 DW6 23/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
29827 1999 DQ7 18/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
29828 1999 DU8 16/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
29829 Engels 1999 EK3 14/03/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 6,3 km MPC · JPL
29830 1999 ER4 14/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
29831 1999 EV4 13/03/1999 Woomera F. B. Zoltowski 7,6 km MPC · JPL
29832 Steinwehr 1999 EA12 15/03/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
29833 1999 FJ 16/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 7,0 km MPC · JPL
29834 Mariacallas 1999 FE1 17/03/1999 Caussols ODAS 5,2 km MPC · JPL
29835 1999 FW1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
29836 1999 FB4 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
29837 Savage 1999 FP5 21/03/1999 Prescott P. G. Comba 6,6 km MPC · JPL
29838 1999 FA7 20/03/1999 Caussols ODAS 7,6 km MPC · JPL
29839 Russhoward 1999 FA9 19/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
29840 1999 FV12 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,5 km MPC · JPL
29841 1999 FO14 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
29842 1999 FE18 20/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
29843 1999 FJ19 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
29844 1999 FM19 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
29845 Wykrota 1999 FE21 22/03/1999 Wykrota C. Jacques 3,8 km MPC · JPL
29846 1999 FT23 19/03/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
29847 1999 FC24 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
29848 1999 FL24 19/03/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
29849 1999 FJ25 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
29850 Tanakagyou 1999 FQ25 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
29851 1999 FW25 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
29852 Niralithakor 1999 FD26 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
29853 1999 FZ26 19/03/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
29854 1999 FK27 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
29855 1999 FN27 19/03/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
29856 1999 FA28 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
29857 1999 FS28 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
29858 Tlomak 1999 FC31 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
29859 1999 FW31 19/03/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
29860 1999 FO34 19/03/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
29861 1999 FV36 20/03/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
29862 Savannahjoy 1999 FF37 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
29863 1999 FC43 20/03/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
29864 1999 FM44 20/03/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
29865 1999 FL45 20/03/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
29866 1999 FR46 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
29867 1999 FA55 20/03/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
29868 1999 FB56 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
29869 Chiarabarbara 1999 GC1 04/04/1999 San Marcello A. Boattini, G. D'Abramo 6,7 km MPC · JPL
29870 1999 GV4 11/04/1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,6 km MPC · JPL
29871 1999 GE5 07/04/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,9 km MPC · JPL
29872 1999 GO6 15/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,1 km MPC · JPL
29873 1999 GG9 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
29874 Rogerculver 1999 GV9 14/04/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
29875 1999 GY14 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
29876 1999 GR16 15/04/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
29877 1999 GL17 15/04/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
29878 1999 GY19 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
29879 1999 GO21 15/04/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
29880 Andytran 1999 GQ28 07/04/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
29881 Tschopp 1999 GO29 07/04/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
29882 1999 GU30 07/04/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
29883 1999 GB31 07/04/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
29884 1999 GF31 07/04/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
29885 1999 GN31 07/04/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
29886 Randytung 1999 GQ31 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
29887 1999 GN34 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
29888 1999 GJ36 07/04/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
29889 1999 GN36 12/04/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
29890 1999 GH37 12/04/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
29891 1999 GQ37 12/04/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
29892 1999 GS37 12/04/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
29893 1999 GW37 12/04/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
29894 1999 GD39 12/04/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
29895 1999 GP53 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
29896 1999 GN58 07/04/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
29897 Kossen 1999 GM61 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
29898 1999 HG1 19/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 9,5 km MPC · JPL
29899 1999 HU1 20/04/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
29900 1999 HP5 17/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL