Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/27001–27100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
27001 1998 DC6 22/02/1998 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
27002 1998 DV9 23/02/1998 Mauna Kea D. J. Tholen, R. J. Whiteley 850 m MPC · JPL
27003 Katoizumi 1998 DB13 21/02/1998 Kuma Kogen A. Nakamura 5,2 km MPC · JPL
27004 Violetaparra 1998 DP23 27/02/1998 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
27005 Dariaguidetti 1998 DR35 27/02/1998 Cima Ekar G. Forti, M. Tombelli 6,2 km MPC · JPL
27006 1998 EX7 02/03/1998 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
27007 1998 FQ1 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
27008 1998 FW2 20/03/1998 USNO Flagstaff C. B. Luginbuhl 7,3 km MPC · JPL
27009 1998 FB11 25/03/1998 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
27010 1998 FR13 26/03/1998 Haleakala NEAT 8,1 km MPC · JPL
27011 1998 FU22 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
27012 1998 FZ46 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
27013 1998 FU60 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
27014 1998 FP106 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27015 1998 HS135 19/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
27016 1998 HK143 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
27017 1998 JX 01/05/1998 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
27018 1998 KQ52 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
27019 1998 MN33 24/06/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
27020 1998 OQ10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
27021 1998 OQ14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
27022 1998 QA44 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
27023 Juuliamoreau 1998 QE54 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
27024 1998 QL57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
27025 1998 QY77 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
27026 1998 QG86 24/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
27027 1998 QA98 28/08/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
27028 1998 QS98 28/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
27029 1998 QP105 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
27030 1998 QW105 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
27031 1998 RO4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
27032 Veazey 1998 RQ5 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
27033 1998 RN33 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
27034 1998 RL34 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
27035 1998 RM34 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
27036 1998 RZ54 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
27037 1998 RB55 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27038 1998 RZ57 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
27039 1998 RU61 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27040 1998 RD62 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
27041 1998 RN63 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
27042 1998 RD69 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
27043 1998 RS71 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27044 1998 RP74 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
27045 1998 RY74 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
27046 1998 RP75 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27047 Boisvert 1998 RA80 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
27048 Jangong 1998 RO80 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
27049 Kraus 1998 SB3 18/09/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 10 km MPC · JPL
27050 Beresheet 1998 SW4 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
27051 1998 SM5 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
27052 Katebush 1998 SN13 21/09/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
27053 1998 SU21 17/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,9 km MPC · JPL
27054 Williamgoddard 1998 SA25 18/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
27055 1998 SQ27 24/09/1998 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
27056 Ginoloria 1998 SB28 26/09/1998 Prescott P. G. Comba 6,6 km MPC · JPL
27057 1998 SP33 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
27058 1998 SP37 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
27059 1998 SS37 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
27060 1998 SU37 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
27061 1998 SW53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
27062 Brookeminer 1998 SJ58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
27063 Richardmontano 1998 SY60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
27064 1998 SY63 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
27065 1998 SJ64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
27066 1998 SZ64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
27067 1998 SS67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
27068 1998 SU74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
27069 1998 SK75 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
27070 1998 SA101 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27071 Rangwala 1998 SA109 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
27072 Aggarwal 1998 SS117 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
27073 1998 SK132 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
27074 Etatolia 1998 SS132 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27075 1998 SY143 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
27076 1998 ST146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
27077 1998 TL2 13/10/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
27078 1998 TC6 15/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
27079 Vsetín 1998 TO6 15/10/1998 Ondřejov P. Pravec 2,0 km MPC · JPL
27080 1998 TH16 14/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
27081 1998 TK16 15/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
27082 Donaldson-Hanna 1998 TT30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
27083 1998 TG32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
27084 1998 TD33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
27085 1998 UA1 19/10/1998 Zeno T. Stafford 3,6 km MPC · JPL
27086 1998 UX6 20/10/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,1 km MPC · JPL
27087 Tillmannmohr 1998 UA15 24/10/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 3,6 km MPC · JPL
27088 Valmez 1998 UC15 22/10/1998 Ondřejov P. Pravec 2,6 km MPC · JPL
27089 1998 UE15 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
27090 1998 UP18 25/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
27091 Alisonbick 1998 UY21 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
27092 1998 UY22 30/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
27093 1998 UB23 30/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
27094 Salgari 1998 UC23 25/10/1998 Cima Ekar U. Munari, F. Castellani 3,2 km MPC · JPL
27095 Girardiwanda 1998 UE23 25/10/1998 Cima Ekar U. Munari, F. Castellani 2,5 km MPC · JPL
27096 1998 UL24 18/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
27097 1998 UM26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
27098 Bocarsly 1998 UC41 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
27099 Xiaoyucao 1998 UJ43 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
27100 1998 VV6 12/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL