Danh sách tiểu hành tinh/25901–26000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
25901 Ericbrooks 2000 YX99 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
25902 2000 YZ105 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25903 Yuvalcalev 2000 YC116 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25904 2000 YQ123 28/12/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
25905 Clerico 2000 YO134 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
25906 Morrell 2000 YV139 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
25907 Capodilupo 2001 AR20 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
25908 2001 BJ 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
25909 2001 BU49 21/01/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
25910 2001 BM50 25/01/2001 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
25911 2001 BC76 26/01/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
25912 Recawkwell 2001 CP9 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25913 Jamesgreen 2001 CB29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
25914 Bair 2001 CC30 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
25915 Charlesmcguire 2001 CF30 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
25916 2001 CP44 15/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
25917 2001 DT6 17/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 17 km MPC · JPL
25918 2001 DT13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
25919 Comuniello 2001 DV15 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
25920 Templeanne 2001 DT18 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
25921 2001 DS21 16/02/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
25922 2001 DY21 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
25923 2001 DS29 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
25924 Douglasadams 2001 DA42 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25925 Jamesfenska 2001 DW48 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25926 2001 DY48 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25927 Jagandelman 2001 DE51 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25928 2001 DJ52 17/02/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
25929 2001 DY52 17/02/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
25930 Spielberg 2001 DJ54 21/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
25931 Peterhu 2001 DJ70 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
25932 2001 DB72 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
25933 Ruoyijiang 2001 DM73 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25934 2001 DC74 19/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
25935 2001 DG74 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
25936 2001 DZ79 20/02/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
25937 2001 DY92 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
25938 2001 DC102 16/02/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
25939 2001 EQ 03/03/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
25940 Mikeschottland 2001 ET5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
25941 Susanahearn 2001 EB9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
25942 Walborn 2001 EH9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
25943 Billahearn 2001 EL10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
25944 Charlesross 2001 EP10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
25945 Moreadalleore 2001 EQ10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
25946 2001 EH12 03/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25947 2001 EQ14 15/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
25948 2001 EW15 15/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
25949 2001 EH16 15/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
25950 2001 EU16 15/03/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
25951 Pamross 2001 EZ21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
25952 2001 FE2 17/03/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
25953 Lanairlett 2001 FM5 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25954 Trantow 2001 FM13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
25955 Radway 2001 FX14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
25956 Spanierbeckage 2001 FE16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
25957 Davidconnell 2001 FO16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
25958 Battams 2001 FF18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
25959 Gingergiovale 2001 FZ18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
25960 Timheckman 2001 FQ20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
25961 Conti 2001 FL22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
25962 Yifanli 2001 FF26 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
25963 Elisalin 2001 FP26 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
25964 Liudavid 2001 FY26 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
25965 Masihdas 2001 FB27 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
25966 Akhilmathew 2001 FP28 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
25967 2001 FF29 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25968 2001 FZ30 21/03/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
25969 2001 FM33 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
25970 Nelakanti 2001 FD35 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
25971 2001 FP35 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
25972 Pfefferjosh 2001 FV35 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
25973 Puranik 2001 FP38 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
25974 2001 FF43 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25975 2001 FG43 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
25976 2001 FE44 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
25977 2001 FG46 18/03/2001 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
25978 Katerudolph 2001 FS48 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
25979 Alansage 2001 FC49 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
25980 2001 FK53 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
25981 Shahmirian 2001 FT53 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
25982 2001 FQ57 19/03/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
25983 2001 FR57 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
25984 2001 FG60 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
25985 2001 FZ63 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
25986 Sunanda 2001 FW65 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25987 Katherynshi 2001 FJ66 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25988 Janesuh 2001 FA67 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
25989 2001 FB67 19/03/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
25990 2001 FJ70 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25991 2001 FN78 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
25992 Benjamensun 2001 FT78 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
25993 Kevinxu 2001 FJ80 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
25994 Lynnelleye 2001 FK80 21/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
25995 2001 FA83 24/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25996 2001 FN84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
25997 2001 FP90 26/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
25998 2001 FW91 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25999 2001 FN94 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
26000 2001 FH98 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL