Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/25801–25900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
25801 Oliviaschwob 2000 CR84 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
25802 2000 CA85 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
25803 2000 CW87 04/02/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
25804 2000 CC89 04/02/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
25805 2000 CV91 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
25806 2000 CF93 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
25807 Baharshah 2000 CU93 08/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
25808 2000 CK103 07/02/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
25809 2000 CU125 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
25810 2000 CO127 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
25811 Richardteo 2000 DE1 26/02/2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
25812 2000 DE4 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
25813 Savannahshaw 2000 DW18 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25814 Preesinghal 2000 DF24 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
25815 Scottskirlo 2000 DM26 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
25816 2000 DK29 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
25817 Tahilramani 2000 DQ31 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
25818 2000 DH32 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
25819 Tripathi 2000 DW32 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
25820 2000 DB56 29/02/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
25821 2000 DY59 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25822 Carolinejune 2000 DH72 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
25823 Dentrujillo 2000 DV73 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
25824 Viviantsang 2000 DU75 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
25825 2000 DH88 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
25826 2000 DX93 28/02/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
25827 2000 DZ93 28/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
25828 2000 DM102 29/02/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
25829 2000 DU108 29/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
25830 2000 DN110 26/02/2000 Uccle T. Pauwels 3,7 km MPC · JPL
25831 2000 DH111 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
25832 Van Scoyoc 2000 EN9 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25833 2000 ED15 05/03/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
25834 Vechinski 2000 EN19 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
25835 Tomzega 2000 EO20 03/03/2000 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
25836 Harishvemuri 2000 ER29 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
25837 2000 EG30 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
25838 2000 EV30 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
25839 2000 ES50 11/03/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 6,9 km MPC · JPL
25840 2000 ER57 08/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
25841 2000 EA76 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
25842 2000 EQ78 05/03/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
25843 2000 EQ84 08/03/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
25844 2000 EN85 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
25845 2000 EO86 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
25846 2000 EF93 09/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
25847 2000 EV97 12/03/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
25848 2000 EL104 14/03/2000 Reedy Creek J. Broughton 6,0 km MPC · JPL
25849 2000 ET107 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
25850 2000 EG108 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
25851 Browning 2000 EE120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
25852 2000 EW147 04/03/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
25853 2000 ES151 06/03/2000 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
25854 2000 EP166 04/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
25855 2000 EA168 04/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
25856 2000 EZ170 05/03/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
25857 2000 EM184 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
25858 Donherbert 2000 EO204 10/03/2000 Catalina CSS 8,3 km MPC · JPL
25859 2000 FW3 28/03/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
25860 2000 FY11 28/03/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
25861 2000 FS15 28/03/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
25862 2000 FC16 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
25863 2000 FV47 29/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
25864 Banič 2000 GR82 08/04/2000 Ondřejov P. Kušnirák 8,9 km MPC · JPL
25865 2000 GX82 02/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
25866 2000 GA100 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
25867 DeMuth 2000 HK66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
25868 2000 JT6 04/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
25869 Jacoby 2000 JP70 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 23 km MPC · JPL
25870 Panchovigil 2000 KB14 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
25871 2000 LZ26 11/06/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 7,0 km MPC · JPL
25872 2000 MV1 25/06/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
25873 2000 MK6 25/06/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
25874 2000 OS39 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
25875 Wickramasekara 2000 OT52 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
25876 2000 PP16 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
25877 Katherinexue 2000 QN41 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
25878 Sihengyou 2000 QW77 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
25879 2000 QA105 28/08/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
25880 2000 QG196 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
25881 2000 RH41 03/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
25882 2000 RY47 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
25883 2000 RD88 02/09/2000 Haleakala NEAT 30 km MPC · JPL
25884 Asai 2000 SQ4 20/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,9 km MPC · JPL
25885 Wiesinger 2000 SD144 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
25886 2000 SY181 19/09/2000 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
25887 2000 SU308 30/09/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
25888 2000 UW109 31/10/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
25889 2000 VK29 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
25890 Louisburg 2000 VG38 03/11/ 2000 Olathe L. Robinson 13 km MPC · JPL
25891 2000 WK9 20/11/ 2000 Fountain Hills C. W. Juels 9,1 km MPC · JPL
25892 Funabashi 2000 WP9 22/11/ 2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,0 km MPC · JPL
25893 Sugihara 2000 WR9 19/11/ 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 14 km MPC · JPL
25894 2000 WV125 30/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
25895 2000 XN9 01/12/2000 Socorro LINEAR 33 km MPC · JPL
25896 2000 XW14 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
25897 2000 XZ32 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
25898 Alpoge 2000 YJ41 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
25899 Namratanand 2000 YE61 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
25900 2000 YH98 30/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL