Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/26001–26100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
26001 2001 FX98 16/03/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
26002 Angelayeung 2001 FL103 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
26003 Amundson 2001 FD104 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
26004 Loriying 2001 FL108 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
26005 Alicezhao 2001 FO109 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
26006 2001 FC112 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
26007 Lindazhou 2001 FQ120 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26008 2001 FE127 29/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26009 2001 FJ129 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
26010 2001 FN129 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
26011 Cornelius 2001 FA136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
26012 Sanborn 2001 FG148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
26013 Amandalonzo 2001 FZ148 24/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
26014 2051 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
26015 2076 P-L 16/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
26016 2633 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
26017 2674 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
26018 2695 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
26019 2768 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
26020 3094 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
26021 4177 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
26022 4180 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
26023 4538 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
26024 4543 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
26025 4587 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
26026 4664 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
26027 Cotopaxi 4861 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
26028 5554 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
26029 5565 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
26030 6004 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
26031 6074 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
26032 6556 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
26033 6801 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
26034 9611 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
26035 1119 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
26036 2166 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
26037 2183 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
26038 2290 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
26039 3268 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
26040 3747 T-1 13/05/1971 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
26041 4172 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
26042 4242 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
26043 4319 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
26044 1259 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
26045 1582 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
26046 2104 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
26047 2148 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
26048 2409 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
26049 3161 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
26050 3167 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
26051 3200 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
26052 3230 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
26053 4081 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
26054 4231 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
26055 4257 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
26056 4281 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
26057 Ankaios 4742 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 20 km MPC · JPL
26058 1061 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
26059 1089 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
26060 1164 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
26061 2315 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
26062 2466 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,4 km MPC · JPL
26063 2634 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
26064 3500 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
26065 3761 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
26066 4031 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
26067 4079 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
26068 4093 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
26069 4215 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
26070 4240 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
26071 4335 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
26072 5155 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
26073 5168 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
26074 Carlwirtz 1977 TD 08/10/1977 La Silla H.-E. Schuster 3,0 km MPC · JPL
26075 Levitsvet 1978 PA3 08/08/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 2,4 km MPC · JPL
26076 1979 MM1 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 13 km MPC · JPL
26077 1979 ML6 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
26078 1979 MP6 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
26079 1979 MW6 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
26080 Pablomarques 1980 EF 14/03/1980 Anderson Mesa E. Bowell 7,2 km MPC · JPL
26081 1980 PT1 06/08/1980 La Silla R. M. West 8,0 km MPC · JPL
26082 1981 EB11 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
26083 1981 EJ11 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
26084 1981 EK17 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
26085 1981 ED18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
26086 1981 UE23 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 19 km MPC · JPL
26087 Zhuravleva 1982 UU8 21/10/1982 Nauchnij L. G. Karachkina 4,1 km MPC · JPL
26088 1985 QF1 17/08/1985 Palomar E. F. Helin 5,1 km MPC · JPL
26089 1985 QN2 17/08/1985 Palomar E. F. Helin 3,4 km MPC · JPL
26090 1986 PU1 01/08/1986 Palomar M. Rudnyk 2,6 km MPC · JPL
26091 1987 RL1 13/09/1987 La Silla H. Debehogne 2,6 km MPC · JPL
26092 Norikonoriyuki 1987 SF 16/09/1987 Geisei T. Seki 3,1 km MPC · JPL
26093 1987 UA1 25/10/1987 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,3 km MPC · JPL
26094 1988 NU 11/07/1988 Palomar E. F. Helin 5,1 km MPC · JPL
26095 1988 PU 10/08/1988 Palomar C. Mikolajczak, R. Coker 6,6 km MPC · JPL
26096 1988 SD3 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 4,1 km MPC · JPL
26097 Kamishi 1988 VJ1 06/11/1988 Geisei T. Seki 3,4 km MPC · JPL
26098 1989 AN3 04/01/1989 Siding Spring R. H. McNaught 3,5 km MPC · JPL
26099 1989 WH 20/11/1989 Gekko Y. Oshima 4,1 km MPC · JPL
26100 1990 QL5 29/08/1990 Palomar H. E. Holt 2,4 km MPC · JPL