Danh sách tiểu hành tinh/193901–194000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
193901 2001 QZ237 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
193902 2001 QJ242 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
193903 2001 QC245 24/08/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
193904 2001 QB247 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193905 2001 QN247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193906 2001 QP247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193907 2001 QT247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193908 2001 QR248 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193909 2001 QH249 24/08/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
193910 2001 QY249 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
193911 2001 QW252 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193912 2001 QT255 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193913 2001 QV255 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193914 2001 QA261 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193915 2001 QE268 20/08/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
193916 2001 QF270 19/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
193917 2001 QF273 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193918 2001 QH276 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193919 2001 QS278 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193920 2001 QO284 30/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
193921 2001 QE287 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
193922 2001 QC288 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193923 2001 QY291 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193924 2001 QR293 28/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 980 m MPC · JPL
193925 2001 QC330 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
193926 2001 RW2 09/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
193927 2001 RQ5 09/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
193928 2001 RJ15 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193929 2001 RF21 07/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
193930 2001 RF22 07/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
193931 2001 RM25 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193932 2001 RO25 07/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
193933 2001 RR25 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193934 2001 RW27 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193935 2001 RX27 07/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
193936 2001 RG28 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193937 2001 RT28 07/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
193938 2001 RU30 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193939 2001 RL32 08/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
193940 2001 RC34 08/09/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
193941 2001 RV34 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193942 2001 RQ36 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193943 2001 RV37 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
193944 2001 RY38 09/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193945 2001 RT42 11/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
193946 2001 RH43 11/09/2001 Oakley Oakley Obs. 940 m MPC · JPL
193947 2001 RA46 15/09/2001 Emerald Lane L. Ball 1,1 km MPC · JPL
193948 2001 RQ47 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193949 2001 RM52 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193950 2001 RP56 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
193951 2001 RK58 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
193952 2001 RH62 12/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
193953 2001 RP64 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193954 2001 RW65 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193955 2001 RC68 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193956 2001 RU68 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
193957 2001 RX72 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193958 2001 RH74 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193959 2001 RL80 13/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
193960 2001 RG81 14/09/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
193961 2001 RE83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
193962 2001 RK86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
193963 2001 RM88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
193964 2001 RD90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
193965 2001 RE90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
193966 2001 RA92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
193967 2001 RC93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
193968 2001 RV93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
193969 2001 RY94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
193970 2001 RW98 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193971 2001 RW99 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193972 2001 RD102 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193973 2001 RA103 12/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
193974 2001 RW104 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193975 2001 RQ106 12/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
193976 2001 RV116 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193977 2001 RG120 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193978 2001 RD121 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193979 2001 RK124 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193980 2001 RL125 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193981 2001 RB126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193982 2001 RK126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193983 2001 RE127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193984 2001 RU130 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
193985 2001 RQ132 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
193986 2001 RC134 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
193987 2001 RZ135 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
193988 2001 RC137 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
193989 2001 RC141 12/09/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
193990 2001 RQ147 09/09/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
193991 2001 RA149 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
193992 2001 RJ149 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
193993 2001 RX150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
193994 2001 RE151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
193995 2001 RK151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
193996 2001 RE152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
193997 2001 RM152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
193998 2001 RP152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
193999 2001 RO153 13/09/2001 Nashville R. Clingan 6,2 km MPC · JPL
194000 2001 RC154 15/09/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL