Danh sách tiểu hành tinh/190901–191000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
190901 2001 UX54 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190902 2001 UC60 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
190903 2001 UN73 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190904 2001 UQ78 20/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
190905 2001 UX78 20/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
190906 2001 UN83 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190907 2001 UD87 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
190908 2001 US91 18/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
190909 2001 UT98 17/10/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
190910 2001 UC105 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190911 2001 UR113 22/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
190912 2001 UW113 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190913 2001 UQ118 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190914 2001 UG119 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190915 2001 UO119 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190916 2001 UD123 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190917 2001 US126 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190918 2001 UD139 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190919 2001 UP142 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190920 2001 UU144 23/10/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
190921 2001 UT151 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190922 2001 UC154 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190923 2001 UD158 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190924 2001 UW158 23/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
190925 2001 UF188 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190926 2001 UK197 19/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
190927 2001 US206 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190928 2001 UL211 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190929 2001 VV3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190930 2001 VF5 10/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
190931 2001 VS5 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190932 2001 VX6 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190933 2001 VY12 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190934 2001 VT18 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190935 2001 VH22 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190936 2001 VZ25 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190937 2001 VT29 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190938 2001 VA32 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190939 2001 VD33 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190940 2001 VF36 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190941 2001 VA39 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
190942 2001 VP40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190943 2001 VB41 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190944 2001 VH45 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190945 2001 VC47 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
190946 2001 VS49 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190947 2001 VK52 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190948 2001 VT55 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190949 2001 VL59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190950 2001 VM62 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190951 2001 VU62 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190952 2001 VV63 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
190953 2001 VD114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190954 2001 VZ114 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
190955 2001 VU118 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190956 2001 VC119 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190957 2001 VB125 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190958 2001 WZ8 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190959 2001 WX9 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190960 2001 WP20 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190961 2001 WB39 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190962 2001 WX44 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190963 2001 WD48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
190964 2001 XC 02/12/2001 Cordell-Lorenz D. T. Durig 4,8 km MPC · JPL
190965 2001 XF5 05/12/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
190966 2001 XT15 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190967 2001 XW33 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190968 2001 XZ35 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
190969 2001 XF38 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190970 2001 XS41 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190971 2001 XY51 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190972 2001 XD63 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190973 2001 XR77 11/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
190974 2001 XA79 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190975 2001 XQ93 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190976 2001 XU95 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190977 2001 XO98 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190978 2001 XD101 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190979 2001 XQ144 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190980 2001 XY149 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190981 2001 XQ150 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190982 2001 XL151 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190983 2001 XA172 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190984 2001 XM173 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190985 2001 XB177 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190986 2001 XR189 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190987 2001 XG203 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190988 2001 XD215 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190989 2001 XC223 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190990 2001 XL223 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
190991 2001 XQ238 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190992 2001 XH239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190993 2001 XO241 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190994 2001 XN249 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190995 2001 YP 18/12/2001 Oaxaca J. M. Roe 2,1 km MPC · JPL
190996 2001 YY10 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190997 2001 YD15 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190998 2001 YC18 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190999 2001 YV22 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191000 2001 YV27 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL