Danh sách tiểu hành tinh/191001–191100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
191001 2001 YP53 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191002 2001 YV67 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191003 2001 YW85 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191004 2001 YQ87 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
191005 2001 YB95 18/12/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
191006 2001 YE109 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191007 2001 YF111 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191008 2001 YG122 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
191009 2001 YS132 20/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
191010 2002 AO10 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
191011 2002 AM15 06/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191012 2002 AZ29 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191013 2002 AF45 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
191014 2002 AY45 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191015 2002 AQ51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191016 2002 AX63 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
191017 2002 AM76 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191018 2002 AU82 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
191019 2002 AG90 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191020 2002 AR93 08/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
191021 2002 AV104 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191022 2002 AL110 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191023 2002 AZ111 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191024 2002 AF139 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
191025 2002 AC149 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191026 2002 AW159 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
191027 2002 AJ160 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
191028 2002 AS168 14/01/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
191029 2002 BR 21/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
191030 2002 BD2 21/01/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
191031 2002 BH14 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
191032 2002 BR16 19/01/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
191033 2002 BW21 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
191034 2002 BV26 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
191035 2002 CR9 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
191036 2002 CG19 04/02/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
191037 2002 CK19 04/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
191038 2002 CD21 04/02/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
191039 2002 CV24 06/02/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
191040 2002 CU25 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191041 2002 CY27 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
191042 2002 CE30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191043 2002 CP31 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
191044 2002 CQ31 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
191045 2002 CG32 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
191046 2002 CN39 11/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
191047 2002 CS42 07/02/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
191048 2002 CM55 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191049 2002 CE56 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
191050 2002 CE64 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
191051 2002 CK64 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
191052 2002 CC70 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
191053 2002 CS72 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
191054 2002 CZ80 07/02/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
191055 2002 CC81 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
191056 2002 CL98 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
191057 2002 CD100 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
191058 2002 CO105 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
191059 2002 CM108 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191060 2002 CT111 07/02/2002 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
191061 2002 CM118 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
191062 2002 CD131 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191063 2002 CJ137 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
191064 2002 CL138 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
191065 2002 CA139 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
191066 2002 CO143 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
191067 2002 CJ149 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191068 2002 CL149 10/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
191069 2002 CA151 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
191070 2002 CC151 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
191071 2002 CJ155 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
191072 2002 CT177 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
191073 2002 CZ203 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
191074 2002 CP204 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
191075 2002 CM208 10/02/2002 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
191076 2002 CE209 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
191077 2002 CA210 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
191078 2002 CE216 10/02/2002 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
191079 2002 CN220 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
191080 2002 CS227 06/02/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
191081 2002 CX231 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
191082 2002 CO245 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
191083 2002 CR248 14/02/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
191084 2002 CE249 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
191085 2002 CX273 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
191086 2002 CB280 07/02/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
191087 2002 CK281 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
191088 2002 CP286 10/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
191089 2002 CS291 10/02/2002 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
191090 2002 CS302 12/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
191091 2002 CU312 13/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
191092 2002 CP314 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
191093 2002 EF 03/03/2002 Gnosca S. Sposetti 3,2 km MPC · JPL
191094 2002 EA3 09/03/2002 Socorro LINEAR 340 m MPC · JPL
191095 2002 ER5 09/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
191096 2002 EO6 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 2,7 km MPC · JPL
191097 2002 EJ10 14/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
191098 2002 EK11 13/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
191099 2002 EQ11 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
191100 2002 EH14 05/03/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL