Danh sách tiểu hành tinh/190801–190900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
190801 2001 RF70 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190802 2001 RB79 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190803 2001 RA86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
190804 2001 RM86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
190805 2001 RJ90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
190806 2001 RL93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
190807 2001 RY95 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
190808 2001 RJ101 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190809 2001 RY104 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190810 2001 RE111 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190811 2001 RM113 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190812 2001 RU114 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190813 2001 RZ122 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190814 2001 RZ125 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190815 2001 RU135 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190816 2001 RO142 10/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
190817 2001 RC155 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
190818 2001 SR2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
190819 2001 SP14 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190820 2001 SY14 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190821 2001 SJ16 16/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
190822 2001 SE22 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190823 2001 ST22 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190824 2001 SD23 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190825 2001 SL24 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190826 2001 SH34 16/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
190827 2001 SJ39 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190828 2001 SJ47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190829 2001 SK48 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
190830 2001 SZ56 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190831 2001 SX65 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190832 2001 SX67 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190833 2001 SY71 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190834 2001 SD72 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190835 2001 SD75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
190836 2001 SP80 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190837 2001 ST90 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190838 2001 SE101 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
190839 2001 SE104 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
190840 2001 SA105 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190841 2001 SO105 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
190842 2001 SS106 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190843 2001 SM114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
190844 2001 ST123 16/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
190845 2001 SY130 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
190846 2001 SP132 16/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
190847 2001 SX136 16/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
190848 2001 SS143 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190849 2001 SS153 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190850 2001 SL161 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190851 2001 SR172 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190852 2001 SB188 19/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
190853 2001 SB194 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190854 2001 SQ200 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190855 2001 SA204 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
190856 2001 SZ231 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190857 2001 SW265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
190858 2001 SP271 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190859 2001 SE278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
190860 2001 SZ278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
190861 2001 SC280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
190862 2001 SK280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
190863 2001 SS280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
190864 2001 SE326 17/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
190865 2001 TA19 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
190866 2001 TX45 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
190867 2001 TT48 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190868 2001 TF50 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190869 2001 TB56 15/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
190870 2001 TA68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
190871 2001 TK74 13/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
190872 2001 TL82 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190873 2001 TQ86 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190874 2001 TR96 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190875 2001 TR113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190876 2001 TW113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
190877 2001 TW130 10/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
190878 2001 TY134 13/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
190879 2001 TK136 14/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
190880 2001 TH162 11/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
190881 2001 TF168 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190882 2001 TT169 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
190883 2001 TT183 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
190884 2001 TT184 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190885 2001 TQ189 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
190886 2001 TD201 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190887 2001 TB212 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190888 2001 TO216 13/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
190889 2001 TA219 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
190890 2001 TB241 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190891 2001 UU1 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
190892 2001 UA4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
190893 2001 UW5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
190894 2001 UW8 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
190895 2001 UO9 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
190896 2001 UG21 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
190897 2001 UH24 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
190898 2001 UH31 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
190899 2001 UO40 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
190900 2001 UW44 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL