Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/186001–186100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
186001 2001 QM17 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
186002 2001 QO44 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
186003 2001 QD49 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186004 2001 QM53 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186005 2001 QW54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186006 2001 QF60 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
186007 Guilleminet 2001 QS100 18/08/2001 Pises Pises Obs. 940 m MPC · JPL
186008 2001 QG102 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186009 2001 QB112 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
186010 2001 QR112 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
186011 2001 QE118 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186012 2001 QE121 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186013 2001 QN122 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
186014 2001 QO127 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
186015 2001 QF131 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186016 2001 QG148 20/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
186017 2001 QV150 23/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
186018 2001 QZ157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
186019 2001 QK163 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
186020 2001 QL180 25/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
186021 2001 QD184 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
186022 2001 QE196 22/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
186023 2001 QO201 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
186024 2001 QG207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
186025 2001 QU215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
186026 2001 QZ229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
186027 2001 QN245 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186028 2001 QL254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
186029 2001 QO273 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186030 2001 QL285 23/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
186031 2001 QO328 28/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
186032 2001 RA34 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186033 2001 RZ44 09/09/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
186034 2001 RB50 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
186035 2001 RX80 13/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
186036 2001 RA84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
186037 2001 RO99 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186038 2001 RM115 12/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
186039 2001 RA116 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
186040 2001 RB123 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
186041 2001 RU126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186042 2001 RJ155 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186043 2001 SA1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
186044 2001 SZ1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
186045 2001 SK13 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186046 2001 SK17 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186047 2001 SA18 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186048 2001 SV23 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
186049 2001 SP32 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
186050 2001 SA40 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
186051 2001 SO50 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
186052 2001 SX51 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
186053 2001 ST52 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186054 2001 SC54 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186055 2001 ST64 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
186056 2001 ST67 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186057 2001 SF68 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
186058 2001 SP102 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
186059 2001 SA125 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186060 2001 SJ134 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
186061 2001 SG135 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
186062 2001 SQ150 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
186063 2001 SC166 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
186064 2001 SS166 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
186065 2001 SK167 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
186066 2001 SA173 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186067 2001 SQ173 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
186068 2001 SU176 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186069 2001 SP177 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186070 2001 SO192 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
186071 2001 SF206 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186072 2001 SL207 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186073 2001 SA216 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186074 2001 SO219 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186075 2001 SF221 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
186076 2001 SL226 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
186077 2001 SB227 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186078 2001 SL227 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186079 2001 SU227 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186080 2001 SO230 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186081 2001 SV235 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
186082 2001 SQ238 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
186083 2001 SU239 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
186084 2001 SD245 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186085 2001 SZ247 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
186086 2001 SW258 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186087 2001 SP259 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186088 2001 SV276 21/09/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
186089 2001 SM288 28/09/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
186090 2001 SS293 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
186091 2001 SD295 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
186092 2001 SK303 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186093 2001 SD313 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186094 2001 SG336 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186095 2001 SV345 23/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
186096 2001 SQ353 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
186097 2001 SG354 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
186098 2001 TR2 06/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
186099 2001 TY18 13/10/2001 Uenohara Uenohara Obs. 1,3 km MPC · JPL
186100 2001 TN25 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL