Danh sách tiểu hành tinh/185801–185900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
185801 1999 VV164 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185802 1999 VA166 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
185803 1999 VX174 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
185804 1999 VR175 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185805 1999 VS195 03/11/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
185806 1999 VF197 02/11/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
185807 1999 VL206 09/11/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
185808 1999 VF213 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
185809 1999 VU218 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
185810 1999 VH220 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
185811 1999 VA230 09/11/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
185812 1999 XJ5 04/12/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
185813 1999 XX60 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
185814 1999 XH62 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185815 1999 XH139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
185816 1999 XD146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
185817 1999 XP197 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
185818 1999 XY216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
185819 1999 XU221 15/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
185820 1999 XW255 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185821 1999 YL15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
185822 2000 AU4 03/01/2000 EverStaR Everstar Obs. 1,5 km MPC · JPL
185823 2000 AA28 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185824 2000 AW37 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185825 2000 AN86 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185826 2000 AO104 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
185827 2000 AA134 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185828 2000 AW153 02/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
185829 2000 AZ170 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185830 2000 AB181 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185831 2000 AO219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185832 2000 AS220 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
185833 2000 AL221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185834 2000 BO12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
185835 2000 BT25 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
185836 2000 BE35 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185837 2000 BH37 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
185838 2000 CB11 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185839 2000 CF68 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185840 2000 CX75 08/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
185841 2000 CJ81 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
185842 2000 CH98 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
185843 2000 CW113 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185844 2000 CY136 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
185845 2000 DT4 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185846 2000 DB30 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
185847 2000 DG48 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185848 2000 DQ50 29/02/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
185849 2000 DK66 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
185850 2000 DZ85 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185851 2000 DP107 29/02/2000 Socorro LINEAR APO +1km · 860 m MPC · JPL
185852 2000 EV1 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185853 2000 ER70 04/03/2000 Socorro LINEAR AMO 1,5 km MPC · JPL
185854 2000 EU106 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
185855 2000 EX114 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185856 2000 ER129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
185857 2000 EZ168 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
185858 2000 GB 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185859 2000 GH26 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185860 2000 GT29 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185861 2000 GU150 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
185862 2000 GO163 10/04/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
185863 2000 GK169 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
185864 2000 HJ9 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
185865 2000 HG39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
185866 2000 HL92 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
185867 2000 HL95 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185868 2000 JG3 03/05/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
185869 2000 JL8 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185870 2000 JL10 07/05/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
185871 2000 JY27 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
185872 2000 KZ 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185873 2000 KH3 26/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185874 2000 KW4 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185875 2000 LR23 07/06/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
185876 2000 NF18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
185877 2000 OB8 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
185878 2000 OD22 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
185879 2000 OP38 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
185880 2000 OQ41 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
185881 2000 OQ44 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
185882 2000 QC15 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
185883 2000 QC43 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
185884 2000 QX48 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
185885 2000 QN62 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
185886 2000 QW156 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
185887 2000 QR158 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
185888 2000 QD176 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
185889 2000 QK192 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
185890 2000 QY208 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
185891 2000 QP224 26/08/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
185892 2000 QT229 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
185893 2000 QE232 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
185894 2000 QF232 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
185895 2000 RC1 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
185896 2000 RD13 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
185897 2000 RS16 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
185898 2000 RE48 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
185899 2000 RC80 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
185900 2000 SV1 19/09/2000 Prescott P. G. Comba 3,9 km MPC · JPL