Danh sách tiểu hành tinh/181001–181100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
181001 2005 ND40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
181002 2005 NG45 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
181003 2005 NJ47 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181004 2005 NU47 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181005 2005 NX48 04/07/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
181006 2005 ND54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
181007 2005 NG55 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
181008 2005 NH57 05/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
181009 2005 NE63 13/07/2005 RAS A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
181010 2005 NA64 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
181011 2005 NM65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
181012 2005 NE67 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
181013 2005 NU73 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
181014 2005 ND74 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181015 2005 NU77 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
181016 2005 ND78 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
181017 2005 NK78 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
181018 2005 NU80 12/07/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,6 km MPC · JPL
181019 2005 NY84 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
181020 2005 NW86 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
181021 2005 NQ97 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
181022 2005 ND101 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181023 2005 NW107 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,4 km MPC · JPL
181024 2005 NM115 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,1 km MPC · JPL
181025 2005 OU3 28/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
181026 2005 OX3 29/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
181027 2005 OR6 28/07/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
181028 2005 OW9 27/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
181029 2005 OX9 27/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
181030 2005 OP11 28/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
181031 2005 OX11 29/07/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
181032 2005 OO12 29/07/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
181033 2005 OX12 29/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
181034 2005 OM19 28/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
181035 2005 OO20 28/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
181036 2005 OV20 28/07/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
181037 2005 OE22 29/07/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
181038 2005 OZ22 29/07/2005 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
181039 2005 OH24 30/07/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
181040 2005 OM25 31/07/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
181041 2005 OB28 30/07/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
181042 2005 OF29 16/07/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
181043 Anan 2005 PV 04/08/2005 Nakagawa H. Hori, H. Maeno 5,6 km MPC · JPL
181044 2005 PE1 01/08/2005 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
181045 2005 PU1 01/08/2005 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
181046 2005 PU2 02/08/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181047 2005 PJ3 04/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
181048 2005 PS3 06/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 6,6 km MPC · JPL
181049 2005 PH4 04/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
181050 2005 PB5 02/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
181051 2005 PC5 06/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
181052 2005 PO8 04/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
181053 2005 PH9 04/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
181054 2005 PZ11 04/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
181055 2005 PA14 04/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
181056 2005 PX17 11/08/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 1,7 km MPC · JPL
181057 2005 PT18 09/08/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
181058 2005 PQ19 06/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
181059 2005 QJ1 22/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
181060 2005 QX1 22/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
181061 2005 QF2 24/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
181062 2005 QG2 24/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
181063 2005 QP4 24/08/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
181064 2005 QT4 24/08/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
181065 2005 QY5 24/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
181066 2005 QC6 24/08/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
181067 2005 QG9 25/08/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
181068 2005 QA12 24/08/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
181069 2005 QF15 25/08/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
181070 2005 QG15 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
181071 2005 QH19 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,1 km MPC · JPL
181072 2005 QJ19 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 6,3 km MPC · JPL
181073 2005 QQ19 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,0 km MPC · JPL
181074 2005 QQ20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
181075 2005 QT20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
181076 2005 QG23 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
181077 2005 QB26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
181078 2005 QH26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
181079 2005 QO27 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
181080 2005 QP31 22/08/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
181081 2005 QM36 25/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
181082 2005 QC37 25/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
181083 2005 QY37 25/08/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
181084 2005 QN38 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
181085 2005 QF42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
181086 2005 QL46 26/08/2005 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
181087 2005 QW47 26/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
181088 2005 QB50 26/08/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
181089 2005 QV51 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
181090 2005 QB52 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
181091 2005 QW53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181092 2005 QN55 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
181093 2005 QB56 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
181094 2005 QF56 28/08/2005 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
181095 2005 QE59 25/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
181096 2005 QC61 26/08/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
181097 2005 QG64 26/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
181098 2005 QW64 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
181099 2005 QC66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
181100 2005 QV69 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL