Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/180801–180900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
180801 2005 ET99 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
180802 2005 EL101 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180803 2005 EN117 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
180804 2005 ET117 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
180805 2005 EL148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180806 2005 EB151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
180807 2005 EG164 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
180808 2005 EU168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
180809 2005 EG179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
180810 2005 EK206 13/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
180811 2005 ET206 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180812 2005 EB211 04/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
180813 2005 EE239 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
180814 2005 EU268 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
180815 2005 EB277 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
180816 2005 EO280 10/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
180817 2005 EG324 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
180818 2005 FH4 30/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
180819 2005 FP6 30/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
180820 2005 FH11 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
180821 2005 GZ3 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180822 2005 GO4 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180823 2005 GB5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
180824 Kabos 2005 GU8 02/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
180825 2005 GS9 02/04/2005 Siding Spring R. H. McNaught 1,7 km MPC · JPL
180826 2005 GP19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
180827 2005 GV26 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
180828 2005 GG38 03/04/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
180829 2005 GK43 05/04/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
180830 2005 GT43 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
180831 2005 GO46 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
180832 2005 GP46 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
180833 2005 GP53 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
180834 2005 GC58 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
180835 2005 GX60 09/04/2005 RAS A. Lowe 1,7 km MPC · JPL
180836 2005 GG68 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
180837 2005 GZ72 04/04/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
180838 2005 GG76 05/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
180839 2005 GE80 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180840 2005 GM86 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180841 2005 GH88 05/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
180842 2005 GN93 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
180843 2005 GR107 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
180844 2005 GX113 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
180845 2005 GG114 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
180846 2005 GE133 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180847 2005 GM136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
180848 2005 GV152 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
180849 2005 GX152 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
180850 2005 GX160 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
180851 2005 GZ161 14/04/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
180852 2005 GA167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
180853 2005 GR167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
180854 2005 GF169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180855 Debrarose 2005 GO205 11/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
180856 2005 HX5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180857 Hofigéza 2005 HG7 28/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,0 km MPC · JPL
180858 2005 HX7 30/04/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
180859 2005 JA17 04/05/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
180860 2005 JR19 04/05/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
180861 2005 JS22 01/05/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
180862 2005 JM26 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180863 2005 JE27 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180864 2005 JL27 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
180865 2005 JW28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
180866 2005 JC35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
180867 2005 JO41 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
180868 2005 JP42 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
180869 2005 JZ42 08/05/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
180870 2005 JR44 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
180871 2005 JS54 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
180872 2005 JQ74 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
180873 2005 JZ74 08/05/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
180874 2005 JW81 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
180875 2005 JR84 08/05/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
180876 2005 JU88 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
180877 2005 JF90 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
180878 2005 JQ91 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
180879 2005 JU93 11/05/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
180880 2005 JN101 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
180881 2005 JK104 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
180882 2005 JU111 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
180883 2005 JQ112 09/05/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
180884 2005 JG117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180885 2005 JX122 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180886 2005 JZ122 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180887 2005 JY124 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
180888 2005 JW125 11/05/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
180889 2005 JR133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
180890 2005 JL135 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
180891 2005 JL137 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
180892 2005 JZ144 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
180893 2005 JU146 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
180894 2005 JV149 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
180895 2005 JQ156 04/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180896 2005 JP160 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
180897 2005 JC161 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
180898 2005 JQ162 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180899 2005 JC163 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
180900 2005 JD165 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL