Chủ đề:Tôn giáo

Tủ sách mở Wikibooks

< Văn hóa xã hội

Tôn giáo

Các sách trong chủ đề này bàn đến tôn giáo: một hình thức sinh hoạt tâm linh của con người, thường gắn liền với những câu chuyện, ký hiệu, niềm tin và nghi thức, đem lại một ý nghĩa nào đó cho trải nghiệm sống của người tin theo (một tín đồ) qua việc liên hệ với một quyền năng hoặc chân lý cao cả hơn mình.