Chủ đề:Nghiên cứu tôn giáo

Tủ sách mở Wikibooks

< Tôn giáo

Nghiên cứu tôn giáo
Các sách trong chủ đề này bàn về nghiên cứu tôn giáo: một nhóm các lĩnh vực học thuật khác nhau, nghiên cứu khía cạnh thế tục của niềm tin, hành vi tôn giáo và các tổ chức tôn giáo; chú trọng đến tính hệ thống, tính lịch sử và cái nhìn đa văn hóa. Trong khi thần học cố gắng giải thích ý định của các sức mạnh siêu nhiên, khoa nghiên cứu tôn giáo cố gắng hiểu cách hành xử và niềm tin tôn giáo của con người, từ cái nhìn bền ngoài mọi quan điểm tôn giáo.