Chủ đề:Hồi giáo

Tủ sách mở Wikibooks

< Tôn giáo

Hồi giáo

Các sách trong chủ đề này bàn về Hồi giáo: một tôn giáo độc thần thuộc nhóm các tôn giáo Abraham. Đạo Hồi tôn thờ Allah Đấng Tối Cao, Đấng Duy Nhất (tiếng Ả Rập: الله Allāh). Đối với tín đồ, Muhammad là vị Thiên Sứ cuối cùng được Allah mặc khải Thiên Kinh Qur'an (còn viết là Koran) qua Thiên thần Jibrael.